Област 1 - Сесия 1.2

Казуси за това как хората с деменция и техните кариеси могат да бъдат включени в пълноценен, приобщаващ живот Прочетете информация за тази сесия „Казуси за това как хората с деменция и техните кариеси могат да бъдат включени в пълноценен, приобщаващ живот“

Filters

Top