Περιοχή 1 - Τμήμα 1.2

Μελέτες περιπτώσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με άνοια μπορούν να εμπλακούν σε μια πλήρη ζωή χωρίς αποκλεισμούς Διαβάστε πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη συνεδρία "Μελέτες περιπτώσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με άνοια μπορούν να εμπλακούν σε μια πλήρη ζωή χωρίς αποκλεισμούς"

Filters

Top