ageïsme gerelateerd aan dementie

Johan De Schepper

Referentiepersoon dementie
Staff member
Organisatie
ZDUS
Trefwoorden
  1. Leeftijdsdiscriminatie en afbeeldingen
  2. Stereotypen en discriminatie
  3. Wereldwijde campagnes
Inhoudsopgave
  1. Aan dementie gerelateerd leeftijdsdiscriminatie
Hebben mensen met dementie te maken met ageïsme?

Heb je ooit speciale aandacht besteed aan de beelden die je gebruikt in je lesmateriaal over dementie? Heb je als volwassenenopvoeder lesmateriaal over dementie gezien dat beelden gebruikt van een persoon die wanhoop vertoont of een afbeelding van gerimpelde handen die door een verzorger worden vastgehouden. Dit in plaats van heel de persoon af te beelden?

Deze en vele anderen zijn wijdverspreide voorbeelden van visueel ageïsme - depersonaliserende, negatieve en stereotiepe manieren waarop mensen met dementie worden geportretteerd. Omdat er nog steeds een sterke misvatting bestaat dat dementie een normaal onderdeel is van ouder worden en dat "dementie alleen ouderen treft", worden mensen met dementie vaak afgeschilderd als oud of vergrijzend.

Voorbeelden van visueel ageïsme in de media:

1661756545544.png
Source: DailyMail UK

1661756577263.png
BBC

1661756618787.png
Source: The New York Times

Het gebruik van dergelijke beelden versterkt stereotiepe overtuigingen en opvattingen over fysieke, sociale en psychologische vermogens van mensen met dementie. Bij het zien van een beeld van een oudere persoon met dementie die in een rolstoel zit, vallen veronderstelde fysieke beperkingen op, zoals: de persoon is broos, kan niets zelf, is afhankelijk van anderen ... . Als je een beeld ziet van een oudere persoon met dementie die alleen zit en niemand om zich heen heeft, dan wordt sociaal benadrukt dat hij niet meer kan bijdragen aan de maatschappij, dat hij niet meer sociaal actief kan zijn, geen vrienden meer heeft. Ook versterken dergelijke beelden stereotypen dat dementie psychologisch leidt tot passiviteit en berusting.

Dit is waar het bij leeftijdsgebonden dementie om gaat, wanneer we naar mensen met dementie kijken door de ogen van hun fysiologische leeftijd en medische toestand en niet door de ogen van de persoon, zijn identiteit en persoonlijke kenmerken.

Ageïsme kan worden gedefinieerd als stereotypen (hoe we denken), vooroordelen (hoe we ons voelen) en discriminatie (hoe we ons gedragen) die we op grond van hun leeftijd op andere mensen richten. Als zodanig is ageïsme verweven met andere nadelen en stigma's. Mensen met dementie worden al geconfronteerd met het stigma dat verband houdt met dementie zelf, maar dit laatste kan nog worden aangevuld met leeftijdsgebonden stereotypen zoals hierboven vermeld.

De gevolgen van leeftijdsoordelen in de praktijk ondermijnen de participatie van mensen met dementie aan de samenleving en hebben een discriminerende invloed op hun leven, waardoor hun uitsluiting en sociale onzichtbaarheid nog worden versterkt. Uit onderzoek blijkt ook dat negatieve ouderdomsstereotypen de bezorgdheid over dementie doen toenemen. Wij moeten ons ervan bewust zijn dat dergelijke leeftijdsgebonden opvattingen over dementie belemmeringen opwerpen en een vroegtijdige diagnose in de weg kunnen staan en de levenskwaliteit van mensen met dementie kunnen verminderen.

Als volwassenenopleiders speel je een cruciale rol in het actief en proactief aanpakken van discriminatie, stigmatisering en leeftijdsgebonden vooroordelen waarmee mensen met dementie worden geconfronteerd. Jij bent de drijvende kracht in het veranderen van percepties en verhalen over dementie.
Wat kan je doen? Creëer een stimulans voor uw leerlingen om deel te nemen aan verschillende wereldwijde campagnes over leeftijdsdiscriminatie en het bestrijden van dementie gerelateerd stigma en help het bewustzijn te verspreiden:

Let’s Talk About Dementia

Ageism through the ages: Global Campaign to Combat Ageism

Ageism en beeldvorming

Om je leerlingen te stimuleren om goed te communiceren met en over mensen met dementie, kun je verwijzen naar de MYH4D "Be connected" MOOC: Module 3 – Communiceren in het dagelijks en gemeenschapsleven met mensen met dementie.

Geef uw mening:

Heb je ideeën hoe je dementie gerelateerde ageïsme kunt aanpakken?

Ken je voorbeelden van positieve dementie framing?
 

Attachments

  • 1661756656708.png
    1661756656708.png
    201.1 KB · Views: 0
Top