DemenTalent

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
A.S.L.TO3
Съдържание
  1. Обществени частни услуги
  2. На открито
Ключови думи
  1. Съоръжения на обществени места (напр. библиотеки или музеи за хора, живеещи с деменция)
„Независимо от симптомите, които човек изпитва по всяко време, преди всичко той винаги е човек“.

1668427336303.png
Проектът DemenTalent има за цел да увеличи ресурсите и талантите на хората, живеещи с деменция, като ги покани да ги направят полезни за обществото.

Това е особено важно за емоционалния живот на пациентите и техните семейства.

Първият италиански опит от този вид започна през 2019 г. на територията на Пинероло (близо до Торино). Проектът е създаден от сътрудничеството между Diaconia Valdese, CISS[1] и ASLTO3, Psychology Service.

1668427383455.png

[1]Diaconia Valdese и CISS са асоциирани партньори по проекта MYH4D

„Независимо от симптомите, които човек изпитва по всяко време, преди всичко той винаги е човек“.

Проектът DemenTalent има за цел да увеличи ресурсите и насърчи талантите на хората с деменция, като ги покани да ги направят полезни за обществото и да ги развият, подкрепени от експерти в областта. Това е особено важно за емоционалния живот на пациентите и техните семейства. От пионерския опит в Холандия от 2013 г. насам, първият италиански опит от този тип започна през 2019 г. на територията Пинероло (близо до Торино). Проектът е роден от сътрудничеството между Diaconia Valdese, CISS и ASLTO3, Psychology Service.

Основната философия е да поставите човека в центъра на всички дейности, фокусирайки се върху силните страни (или талантите) и способностите му. Индивидуализираните преживявания са проектирани с помощта на местните реалности (търговски дейности, културни асоциации, обществени органи и др.), в които хората с деменция са включени, в съответствие с техните интереси и в здравословна среда.

Нека помислим колко много в ежедневието сме оставени на рутината, която често ни държи далеч от нашите удоволствия и дейности, които ни карат да се чувстваме добре. С този проект е възможно хората, живеещи с деменция, да намерят това измерение и да преоткрият забравени интереси или да се включат в нови преживявания. Да вземем за пример г-н Луиджи: той учи в художествената академия, но трябваше да преустанови творчеството си, за да се посвети на административна работа. Включен в този проект, най-накрая той успя да възобнови дърворезбата с местен художник, участвайки успешно в изложбата на местните занаяти.

Този тип подход, фокусиран върху човека, позволява на хората, живеещи с деменция, да имат по-чуваем глас, което ги прави активна част и ресурс за обществото.

Референции

Diaconia Valdese и CISS са асоциирани партньори по проекта MYH4D
 
Last edited:
Top