dementie-inclusieve buurten

Johan De Schepper

Referentiepersoon dementie
Staff member
Organisatie
A.S.L. TO3
Inhoudsopgave
  1. Gemeenschappelijke openbare diensten
  2. Buitenshuis
Trefwoorden
  1. Vrije tijd (bijv. café Alzheimer)
  2. Omgeving inschakelen
  3. Openbare instelling
Weet u dat er steden bestaan die aangepast zijn voor mensen met dementie?
Wilt u wonen op een inclusieve en zorgzame plek? Een plek die aangepast is om aan uw behoeften te voldoen?
Hier zijn twee voorbeelden:
1) In een dorp in Monza, Italië (1) werd een echt dorp gebouwd. Elk gebouw en elke openbare ruimte werd ontworpen om de zelfstandigheid van mensen met dementie te bevorderen. Hier vindt u pleinen, straten, theater, kerk, winkels en al het andere dat in een stad aanwezig is, ontworpen om u 'thuis' te laten voelen.

2) In Kortrijk in België (2), werd een route aangelegd met banken en rustplaatsen. Elke plek heeft informatie over de gebouwen en de geschiedenis van een plaats. Daarom wordt het de reminiscentie wandeling 'Levend Geheugen' genoemd.

Welke mogelijkheden zijn er bij u om uw buurt meer inclusief te maken?

Om de plaats waar u woont inclusiever en dementievriendelijker te maken, is het mogelijk de structuur van steden en buurten te veranderen en enkele aanpassingen door te voeren om ze inclusiever te maken. Enkele suggesties komen van het Alzheimerdorp "Il Paese Ritrovato" (1). Dit is een dorp in Monza (Italië) met beschermde flats voor mensen met dementie. Elke ruimte (straat, plein, theater, tuin, bibliotheek, kerk, moestuin, enz.) is zo ontworpen dat ze compatibel is met de ziekte en het gevoel van "thuis zijn" teruggeeft. Dit is een vernieuwend, repliceerbaar project, dat een nieuwe manier van behandeling vormt.
In deze omgeving was er verbetering van de symptomen van mensen met dementie; een verbetering van de stemming, socialisatie en actieve deelname aan stimulerende activiteiten, zoals de gemeenschappelijke tuin. Dit is het vernieuwende aspect van het project.
Leven in een omgeving waarin mensen met dementie veilig kunnen kiezen hoe zij hun tijd doorbrengen is essentieel voor hun welzijn en kwaliteit van leven.
Enkele ideeën kunnen als volgt worden samengevat:

  • Maak de omgeving zo vredig en geruststellend mogelijk door gebruik te maken van kleuren
  • Maak de omgeving toegankelijk door onafhankelijkheid en oriëntatie aan te moedigen met duidelijk zichtbare, duidelijke verkeersborden en -markeringen, gebruikmakend van cartoons en plaatjes
  • Vermijd verkeer, lawaai en elke vorm van overmatige stimulatie
  • Maak verschillende omgevingen en diensten herkenbaar in hun functie en gemakkelijk bereikbaar op loopafstand van elkaar.
  • Creëer recreatieve plaatsen en ruimtes die socialisatie aanmoedigen
Om openbare plaatsen "dementievriendelijk" te maken, komt een ander idee uit het dorp Aalbeke in Kortrijk (België). In samenwerking met WZC De Weister en het expertisecentrum Sophia werd een dementievriendelijke wandeling ontwikkelt. Dit is een wandeling met reminiscentiepunten. Het bevat informatie over gebouwen of monumenten die verband houden met gebeurtenissen uit het verleden; mensen met dementie kunnen gebeurtenissen uit het verleden herbeleven en erover praten. Het doel is zowel mensen met dementie deel te laten uitmaken van het plaatselijke leven als de dialoog tussen de generaties te bevorderen, aangezien de wandeling voor iedereen toegankelijk is.
 
Top