Διακρίσεις με βάση την ηλικία και άτομα με άνοια

nicholas

Administrator
Staff member
Οργανισμός
Emphasys Centre
Λέξεις κλειδιά
  1. Ηλικιασμός και εικόνες
  2. Στερεότυπα
  3. Στερεότυπα και διακρίσεις
  4. Παγκόσμιες καμπάνιες
Περιεχόμενο
  1. Ηλικιασμός που σχετίζεται με την άνοια
Τα άτομα με άνοια αντιμετωπίζουν διακρίσεις με βάση την ηλικία;

Έχετε δώσει ποτέ ιδιαίτερη προσοχή στις εικόνες που χρησιμοποιείτε στο διδακτικό σας υλικό για την άνοια; Εσείς, ως εκπαιδευτής ενηλίκων, έχετε δει κάποιο διδακτικό υλικό για την άνοια που χρησιμοποιεί εικόνες ενός μοναχικού ηλικιωμένου ο οποίος είναι σε απόγνωση ή μια εικόνα ηλικιωμένων χεριών που κρατά ένας φροντιστής;

Τέτοια και πολλά άλλα είναι ευρέως διαδεδομένα παραδείγματα visual ageism - αρνητικούς και στερεοτυπικούς τρόπους απεικόνισης των ατόμων με άνοια. Καθώς εξακολουθεί να υπάρχει μια ισχυρή εσφαλμένη αντίληψη ότι η άνοια είναι ένας φυσιολογικό κομμάτι της γήρανσης και ότι «η άνοια επηρεάζει μόνο τους ηλικιωμένους», τα άτομα με άνοια συχνά απεικονίζονται ως ηλικιωμένοι ή γερασμένοι.Παραδείγματα στερεοτυπικών προτύπων της τρίτης ηλικίας.

Η χρήση στερεοτυπικών προτύπων όπως εκφράζονται στις πιο πάνω εικόνες, προωθούν λανθασμένες απόψεις σχετικά με τις σωματικές, νοητικές και κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων αυτών. Η όψη ενός ηλικιωμένου ατόμου με άνοια καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, υποδηλώνει ότι τα άτομα με άνοια βιώνουν επίσης σωματικές αδυναμίες όπως ανικανότητα και εξάρτηση σε άλλα άτομα. Επίσης, η εικόνα ενός ατόμου με άνοια να κάθεται μόνος του μακριά από κόσμο, υποδηλώνει ότι αυτό το άτομο δεν είναι πλέον ενεργό μέλος της κοινωνίας, και χωρίς κοινωνικό κύκλο- αποστασιοποιημένο και παρατημένο από τους υπόλοιπους.

Αυτό ακριβώς εννοούμε με την χρήση στερεοτυπικών προτύπων σχετικά με τα άτομα με άνοια, όταν βλέπουμε ένα άτομο μέσα από τα χαρακτηριστικά της άνοιας και όχι της ταυτότητάς του ατόμου αυτού.

Οι διακρίσεις με βάση την ηλικία μπορούν να οριστούν ως τα στερεότυπα (πως σκεφτόμαστε), οι προκαταλήψεις (πως νιώθουμε) και οι διακρίσεις (πως ενεργούμε) σχετικά με τα άτομα τρίτης ηλικίας. Γι’ αυτό τον λόγο τα άτομα με άνοια αντιμετωπίζουν δύο φορές το στίγμα και την διάκριση που συνδέεται με την άνοια, αλλά και την Τρίτη ηλικία.

Οι διακρίσεις αυτές επηρεάζουν διάφορες πτυχές της ζωής των ηλικιωμένων, επηρεάζοντας έτσι την συμμετοχή τους στην κοινωνία σαν ενεργοί πολίτες, συμβάλλοντας έτσι στον κοινωνικό τους αποκλεισμό και αποξένωση. Επίσης, τέτοιες διακρίσεις μπορούν να λειτουργήσουν αρνητικά την έγκαιρη διάγνωση και στην μείωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με άνοια. Ως εκπαιδευτές ενηλίκων, έχουμε ενεργό ρόλο και ευθύνη στην αντιμετώπιση τέτοιων στάσεων και ιδεών που προωθούν οποιαδήποτε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων. Πως μπορούμε να το πετύχουμε αυτό; Δημιουργείστε ευκαιρίες για τους μαθητές σας που θα μπορούν να ενημερωθούν για διάφορες εκστρατείες και καμπάνιες σχετικά την αντιμετώπιση του στίγματος σχετικά με την άνοια και την Τρίτη ηλικία, εδώ μπορείτε να βρείτε κάποια παραδείγματα:
Περισσότερες ιδέες και δραστηριότητες μπορείτε να βρείτε στο MYH4D “Be connected” MOOC: Ενότητα 3.

Πείτε τη γνώμη σας:
  • Με ποιους τρόπους σκοπεύετε να καταπολεμήσετε το στίγμα σχετικά με την ηλικία;
  • Έχετε υπόψη κάποια καλά παραδείγματα/ πρακτικές που θα θέλατε να μοιραστείτε;
 
Top