Executieve of uitvoerende functies

Johan De Schepper

Referentiepersoon dementie
Staff member
Organisatie
A.S.L. TO3
Inhoudsopgave
  1. Spellen
  2. Vrije tijd
Trefwoorden
  1. Uitvoerende functies
De intelligentie van de frontale kwabben!

Executieve functies maken cognitieve vaardigheden op een hoger niveau mogelijk dankzij de frontale kwabben. Dit is het deel van de hersenen dat zich net achter ons voorhoofd bevindt. Executieve functies zijn zeer waardevol voor het dagelijks leven, waardoor handelingen mogelijk zijn.

De term "executieve functies" verwijst naar het vermogen om onze gedragsreactie op de omgeving te reguleren. Zij stellen mensen in staat plannen te maken, te organiseren, problemen op te lossen, beslissingen te nemen, zich af te sluiten van externe prikkels en om ons sociaal en emotioneel te gedragen.

1661872651332.pngEen manier om executieve functies te trainen is het bekende spel "Mastermind". Het spel is bedoeld om de geheime code te kraken met behulp van deductief redeneren.
En jij, hoe train je je Executieve Functies?

Executieve functies maken cognitieve vaardigheden op een hoger niveau mogelijk dankzij de frontale kwabben. Dit zijn de delen van de hersenen die zich net achter ons voorhoofd bevinden. De frontale kwabben zijn het laatste deel van de hersenen dat zich volledig ontwikkelen (tijdens de adolescentieleeftijd). ze zijn belangrijk in het dagelijks leven en maken acties mogelijk die intelligentie vereisen.

Wat zijn executieve functies?

De term "uitvoerend" verwijst naar het vermogen om onze gedragsreactie op de omgeving te reguleren. In feite controleren en coördineren uitvoerende functies andere cognitieve vaardigheden en gedragingen. Ze stellen u in staat om acties te selecteren die geschikt zijn voor de context en het doel dat je wil bereiken. Ze stellen individuen in staat om plannen te maken, te organiseren, problemen op te lossen, beslissingen te nemen, oplossingen te vinden op basis van feedback en fouten, gefocust te blijven en externe stimuli te negeren en ten slotte sociaal en emotioneel gedrag te organiseren. Uitvoerende functies omvatten ook het werkgeheugen, wat het vermogen is om bepaalde informatie voor een korte periode op te slaan om het te verwerken, bijvoorbeeld bij mentaal tellen.

Waarom zijn ze zo belangrijk in het dagelijks leven?


Afgezien van het bewustzijn, voert ons brein talrijke voorbereidende stappen uit die ons in staat stellen dagelijkse activiteiten uit te voeren.
De frontale kwabben worden gebruikt bij alledaagse taken, zoals het plannen van dagelijkse activiteiten, het organiseren, het aankleden. Ze worden ook gebruikt om plannen flexibel te wijzigen en gedrag aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Stoornissen van executieve functies houden in dat men moeite heeft zich te organiseren, plannen te maken of een taak te beginnen en af te maken. Het bemoeilijkt de communicatie, met name de spreekvaardigheid, en kan leiden tot onaangepast sociaal gedrag. Stemmingswisselingen of veranderingen in gedrag en persoonlijkheid kunnen soms worden waargenomen.

Studies suggereren dat fysieke activiteit de uitvoerende, executieve functies en hun neuronale efficiëntie kunnen verbeteren (zie fysieke activiteit in outdoor sectie).

Hier zullen enkele apps en games worden gepresenteerd die uitvoerende functies gebruiken!

Apps

1661872812705.pngIn deze app zijn er verschillende soorten spellen die werken op uitvoerende functies: het in kaart brengen van de route met één lijn, sudoku, schuifblok, getallen optellen, de toren bouwen met het minimale aantal bewegingen, het raden van de verborgen kleurenvolgorde. Er zijn progressieve niveaus van moeilijkheden aanwezig. (iOS en Android)


1661872847184.png
Tangram is een spel waarin je de gegeven vormen moet namaken. Je werkt aan het vermogen om de bewegingen van de blokken te plannen en mentaal te organiseren, waarbij je mentale flexibiliteit traint en het vermogen om een actie stap voor stap te plannen. Je kunt ook mentaal vormen draaien met behulp van het werkgeheugen.


1661872880445.pngHet doel is de naam van de kleur of de kleur van het geschreven woord te selecteren. U traint het inhibitoire vermogen om geconcentreerd te blijven op de taak, zelfs in aanwezigheid van afleiders.

Tafelspelletjes


1661873030166.png
Mastermind: het is een spel dat planningsvaardigheden traint, en het vermogen om feedback en fouten te gebruiken om regels af te leiden om de juiste combinatie van kleurencode te creëren.


1661873094140.png
CodeNames: het doel van dit spel is om je team enkele woorden te laten raden met behulp van logische associatie als hints. Het kan nuttig zijn om mentale flexibiliteit te trainen en het vermogen om dingen te abstraheren en verbanden te leggen tussen termen.
1661873132918.png
Cortex: het is een spel dat de concentratie en het logisch denken traint. Er zitten verschillende spelletjes/borden in. Met name de welke werken op inhibitie en werkgeheugen : bv. zoek de combinatie van getallen die opgeteld het getal in het midden opleveren; herken welke kleurnaam met een andere kleur is geschreven.
 
Last edited:
Top