Език

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
A.S.L.TO3
Съдържание
  1. Свободно време
Ключови думи
  1. език
Знаеш ли?
По-добрата комуникация може да улесни посрещането на нуждите на човека с деменция![1]

Езикът е процес, който позволява на човек да изразява мисли, идеи, емоции и да разбира послание, чрез изговорени звуци, реч, писане или жест.

Ако сте човек, който живее с деменция, знаете, че понякога може да стане трудно да намерите думите, понякога можете да загубите смисъла на думите или нишката на речта. Това може да ви натъжи. Това може да има отрицателни последици за социалния ви живот с голямо влияние върху вашето благосъстояние и качество на живот. Усилието и безпокойството, произтичащи от трудностите при намирането на думи, могат да ви накарат да запазите мълчание и да избегнете говоренето. В такива случаи не настоявайте: отвлечете вниманието си за момент, погледнете през прозореца, отпуснете напрежението на момента. Ще се изненадате как мозъкът ви може да реагира по-добре при други условия.

Начин да тренирате езиковите си умения е добре познатата настолна игра, наречена „Скрабъл“. Играта е насочена към формиране на взаимосвързани думи на игралната дъска под формата на кръстословица.
1668167557518.png


1668167781973.png
А вие, как тренирате езиковите си умения?

Обсъдете го с членовете на общността


[1]https://www.alzheimers.org.uk/about...gnosis/how-dementia-progresses/function-brain

Знаеш ли?
По-добрата комуникация може да улесни посрещането на нуждите на човека с деменция![1]

Езикът е процес, който позволява на човек да изразява мисли и идеи и да разбира послание, чрез изговорени звуци, реч, писане или жест.

Езикът има изразителна функция, насочена към предаване на информация или съдържание и релационна функция: когато говорим, ние също предаваме настроението и емоциите си. Например, ако сме спокойни и тихи, ще използваме спокоен и приветлив тон на гласа; ако сме ядосани, ще вдигнем тона на гласа си. Обръщането на внимание на езика на нашия събеседник ни позволява да възприемаме аспекти като това, което събеседникът чувства и ефекта, който нашите думи имат върху него.

Как се променя езикът при човек, който живее с деменция?

Хората, живеещи с деменция, губят способността да трансформират набор от звуци и думи (говорими или писмени) в смислено послание и да разберат информацията от съобщението. Езиковата промяна се нарича афазия и включва трудности при намирането на думи и в изграждането на фрази. Човек, който живее с деменция, може да стане неспособен да намери думи или да загуби значението на думите. В други случаи този процес се случва, но изисква огромни усилия. Друг променен елемент е тенденцията да се губи нишката на речта. Вербалната комуникация може да стане трудна и изморителна. Хората, живеещи с деменция, се нуждаят от повече време, за да възстановят думите, може да не разбират някои части от речта и могат да използват малък брой думи. Това може да доведе до трудности при ангажирането на комуникациите и поддържането на участието в социалния живот.

Отрицателните последици ще имат голямо въздействие върху благосъстоянието и качеството на живот.

Трябва да помните...

Ако сте ангажирани в разговор с хора, които могат да имат някои езикови затруднения, важно е да обърнете внимание на невербалните знаци, като тона на гласа и скоростта, с която говорят. Не забравяйте, че тези аспекти на разговора продължават да се разбират и изразяват дори от хора, живеещи с деменция!

По-малко използваните думи са склонни да се изгубят първи, така че използвайте лесни и общи изрази. Не забравяйте, че ако човек говори повече от един език, той ще помни по-добре първия, който е научил като дете.


Приложения

1668167985075.pngВ това приложение има няколко вида игри, които работят върху използването на езика: например избор на правилната граматика, намиране на синоними и антоними, идентифициране на думи, поставяне на букви, за да се направят думи или поговорки, свързване на дефиниции с правилната дума.. Налице са прогресивни нива на трудност. (iOS и Android)


Настолни игри


1668168028332.pngСкрабъл: това е класическата игра на думи, където трябва да направите дума с помощта на буквите, които имате в началото на играта и да ги пресичате с буквите, които вече са в игра на дъската. Вие стимулирате използването на думи, които познавате, и намирането на думи, като формулирате думи, започващи от единичните букви, които ги съставят.
1668168061982.pngТабу: Целта е да накараме хората да отгатнат думата на картите. В оригиналната версия на играта някои от думите на картата не могат да бъдат използвани, но играта може да бъде опростена с помощта на тези думи като намеци, за да ги накара да отгатват. Стимулира се изразяването и описанието на уменията, формулирането на изречението и избора на синоними; или когато сте играчът, който отгатва думата, тренирате намирането на думи, започвайки със слушане на описанието.

Препоръка

Никой не знае по-добре от вас кое време и ниво на игра е оптимално за вас и вашия любим човек, живеещи с деменция. Така че не забравяйте да спрете, преди членът на вашето семейство да изпита или усети умора или скука! Играта е момент на удоволствие, в който можете да работите върху езика си, докато се чувствате добре и комфортно.


1668168150960.png
А вие, как тренирате езиковите си умения?

Обсъдете го с членовете на общносттаРеференции


Kempler, D., & Goral, M. (2008). Език и деменция: Невропсихологични аспекти. Годишен преглед за приложна лингвистика, 28, 73—90. https://doi.org/10.1017/S0267190508080045
„Non so come avrei fatto senza di te“ Manuale per i familiari delle persone con demenza (2013), Servizio Sanitario Regione Emilia Romagna[1]https://www.alzheimers.org.uk/about...gnosis/how-dementia-progresses/function-brain
 
Top