intergenerationeel contact : iconnect

Johan De Schepper

Referentiepersoon dementie
Staff member
Organisatie
ZDUS
Inhoudsopgave
  1. Intergenerationele solidariteit
Website van de casestudy
Trefwoorden
  1. Intergenerationele relaties en contact
  2. Dementiezorg
  3. Creatieve activiteiten
Hoe intergenerationele solidariteit mensen met dementie beïnvloedt


“Ik doe heel erg mijn best om jongeren te betrekken bij zorgprogramma's voor mensen met dementie. Ik nodig studenten psychologie en verpleegkunde uit om in de gemeenschap te werken.”

L.B. (Slovenië), Volwassenenopleider over intergenerationele solidariteit en zorg voor mensen met dementiePer definitie (Bengtson, Olander en Haddad, 1975) verwijst intergenerationele solidariteit naar sociale cohesie tussen generaties. Het is het meest bekend in de gezinscontext, waar wederzijdse hulp wordt geboden tussen gezinsleden van verschillende leeftijden, op basis van hun behoeften. Vanuit het oogpunt van de samenleving verwijst het principe van intergenerationele solidariteit naar uitwisseling tussen vertegenwoordigers van verschillende generaties, gerelateerd aan een vergrijzende samenleving en het aanpakken van uitdagingen van generaties.

Als je hoort over solidariteit tussen generaties en dementie, hebben de twee meestal te maken met zorgrelaties, waarbij de ene generatie zorgt voor de andere.

Als volwassenenopleider kunnen we ook intergenerationele solidariteit over dementie bevorderen die verder gaat dan zorgrelaties en kunnen we voorbeelden tonen van verschillende sociale interacties tussen jongeren en mensen met dementie.

Hier is een voorbeeldcasestudy die je aan je leerlingen kan tonen:

Het iCONNECT-project - Intergenerationeel contact tussen studenten en mensen met dementie door middel van creatief onderwijs, is een door Erasmus+ gefinancierd project dat zich richt op innovatieve praktijken om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij hun maatschappelijke betrokkenheid bij het bevorderen van sociale inclusie van mensen met dementie.

Het project richt zich op creatieve activiteiten om intergenerationeel contact te maken en het leren over dementie te bevorderen. Creatieve activiteiten, zoals kunst, muziek, literatuur, verhalen vertellen, fotografie, knutselen, spelletjes spelen, enz., worden gebruikt om socialisatie en interactie tussen mensen met dementie en andere generaties te versterken.

Kleine groepjes studenten werkten met mensen met dementie. De studenten leren mensen met dementie en hun behoeften kennen. Dit om creatieve instrumenten en methoden te kunnen toepassen in hun dagelijkse routine. Innovatieve creatieve activiteiten die theater, poëzie en muziek combineren, hebben de communicatie tussen studenten met mensen met dementie verbeterd. Tevens zijn de competenties, zoals respect, begrip en empathie voor mensen met dementie vergroot. Creatieve methoden hebben bewezen een uitstekende niet-farmacologische behandeling te zijn die het geheugen stimuleert en een positieve invloed heeft. Zowel op stemming als emoties van mensen met dementie (vermindering van angst en agressie).

Als volwassenenopleider kan u dergelijke casestudy's gebruiken om het belang van intergenerationele interacties te benadrukken, aangezien deze bijdragen aan de opbouw van dementie-inclusieve samenlevingen. Het is jouw rol om te laten zien dat kansen voor het opbouwen van solidariteit tussen de generaties zo vroeg mogelijk beginnen. Omdat er eveneens positieve therapeutische voordelen zijn, bijvoorbeeld het socialiseren tussen mensen met dementie en kinderen Dit is ook de manier voor jongere generaties om dementie vroeg te herkennen en bij te dragen aan het verminderen van het stigma op mensen met dementie.

Kent u nog andere voorbeelden van intergenerationele solidariteit waarbij mensen met dementie betrokken zijn?

Kent u nog andere creatieve activiteiten die u aan uw leerlingen zou kunnen demonstreren
 

Johan De Schepper

Referentiepersoon dementie
Staff member
Zeker de moeite waard als je met intergenerationele activiteiten aan de slag wil gaan :

https://www.age-platform.eu/good-pr...generational-initiatives-between-older-people

http://www.toyproject.net/

"Het doel van het TOY-programma is het bevorderen van intergenerationeel leren en het creëren van nieuwe mogelijkheden voor oudere volwassenen en jonge kinderen om samen te leren en te profiteren van elkaars gezelschap. Wij geloven dat dit belangrijker is dan ooit tevoren in alle continenten van de wereld."
"Ben je geïnteresseerd in het samenbrengen van oudere volwassenen en jonge kinderen om kennis, vaardigheden, waarden te delen en plezier te hebben?
Wil je deelnemen aan een leerprogramma om je vaardigheden in intergenerationeel leren te ontwikkelen?"
 
Top