Изграждане на общност, в която се полагат добри грижи

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije
Уеб сайт на казуса
Съдържание
  1. Справяне с деменция
Ключови думи
  1. солидарност
  2. Неформални болногледачи
  3. Алцхаймер кафене
  4. Подкрепа от общността
  5. Приобщаващо общество за деменция
Изграждане на общност, която се полагат добри грижи

„Необходимо е да се работи с местната общност.
Не трябва да позволявате на хората с деменция да се затварят в домовете си.

А. Ш. (Словения), Обучител на възрастни
относно преподаването на деменция в общността


Може ли едно кафене да се превърне в място на уважение към хората с деменция и техните болногледачи?

Лицата, полагащи неформални грижи, играят една от най-важните поддържащи роли за хората, живеещи с деменция. Тази роля носи различни предизвикателства от другите отношения на грижа. Ако се направи правилно, това може да бъде позитивен опит за всички.

Обучителите на възрастни, които преподават по проблемите на деменцията в общността, играят решаваща роля за предоставянето на информация и за показването на начините, по които лицата, полагащи неформални грижи, могат да бъдат подкрепяни, за да предоставят безценни грижи.

Една от формите на такава подкрепа са Алцхаймер кафетата или кафетата за стимулиране на паметта. Общ термин за места, където хората, живеещи с деменция, и техните болногледачи могат да се срещнат и да споделят опит с други хора.

Едно такова кафене беше открито през 2017 г. в центъра на град Плимут (Великобритания). Нарича се Кафене за памет и се управлява от Кейт Смит и Лора Уокър. И двете идват от семейства на медицински сестри и са участвали в услуги за възрастни хора с деменция. Те са проектирали кафене, предлагащо здравословна храна за обществеността, като същевременно са общностен център, тихо и стимулиращо място за хора с деменция.

Кафенето се превърна в част от ежедневието на много жители на Плимут. Само като ядат там, хората допринасят за подпомагане на хората, живеещи с деменция.

Можете да направите виртуално посещение на кафенето тук: https://moments-cafe.com/

Изграждане на общност, в която се полагат добри грижи

„Необходимо е да се работи с местната общност.
Не трябва да позволявате на хората с деменция да се затварят в домовете си.

А. Ш. (Словения), Обучител на възрастни
относно преподаването за деменция в общността


Може ли едно кафене да се превърне в място на уважение за хората с деменция и техните болногледачи? Чудили ли сте се някога като обучител на възрастни как една общност може да подкрепи хората с деменция и техните болногледачи?

Неплатените лица, полагащи неформални грижи, играят една от най-важните поддържащи роли за хората, живеещи с деменция. Това е роля, която носи много предизвикателства, различни от другите взаимоотношения за полагане на грижи, но ако бъде преодоляна и адресирана по правилния начин, тя може да донесе положително преживяване за участващите хора.

Обучителите на възрастни, които преподават по проблемите на деменцията в общността, играят решаваща роля за предоставянето на информация, примери, показващи начини за подпомагане на лицата, полагащи неформални грижи, за да предоставят безценни грижи.

Ще разгледаме по-отблизо една общоизвестна форма на такава подкрепа. Алцхаймер кафе или кафетата за стимулиране на паметта е общ термин за места, където хората, живеещи с деменция и техните болногледачи, обикновено членове на семейството, могат да се срещнат и да споделят опита си с хора в подобни ситуации. Основната цел е да се подобри качеството на живот на хората с деменция.

Едно такова кафене беше открито през 2017 г. в центъра на град Плимут (Великобритания). Нарича се Кафене за памет и се управлява от Кейт Смит и Лора Уокър, които идват от семейства на медицински сестри и са участвали в услуги за възрастни хора с деменция. Вместо да бъде кафене за хора с деменция, те го проектират като кафене, предлагащо здравословна храна за широката публика, като същевременно е обществен център, тихо и стимулиращо място за хора с деменция. Като се присъединяват към услугите на кафене и разполагат с информационен център за деменция на горния етаж, който го представят на обществеността, те се стремят да изкоренят стигмата, свързана с деменцията.

Кафенето се превърна в част от ежедневието на много жители на Плимут. Само като ядат там, хората допринасят за подпомагане на хората, живеещи с деменция. Те могат да седят в различни тематични, тихи зони, които са напълно проектирани в стиловете от няколко минали десетилетия и като такива са отправна точка за разговор с хора с деменция и техните болногледачи.

Можете да направите виртуално посещение на кафенето тук: https://moments-cafe.com/

Като обучител за възрастни трябва да посочите на обучаемите ползите от използването на такива и други поддържащи съоръжения за болногледачите и хората, живеещи с деменция. Отдалечавайки се от ежедневната грижа, полагащите грижи могат да намерят в такива кафенета възможности да се насладят на времето с хората, за които се грижат и да имат подкрепящ разговор с други полагащи грижи, които са в подобни ситуации.

За да посочите начини за вашите обучаеми как хората с деменция и лицата, които се грижат за тях, могат да бъдат подкрепени в обществени среди, можете да се обърнете към MOOК „Бъдете свързани“ по проекта MYH4D: Модул 3 – Общуване в ежедневието и обществения живот с хора с деменция, както и Модул 4 - Приобщаваща общност, фокусирана върху хората, живеещи с деменция.

Обсъдете?:
Има ли подобно кафене във вашата общност?
Можете ли да се сетите за други подобни помощни средства, които бихте могли да препоръчате на обучаемите си?
 
Top