Как солидарността между поколенията влияе на хората с деменция

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije
Уеб сайт на казуса
Съдържание
  1. Солидарност между поколенията
Ключови думи
  1. солидарност
  2. Междупоколенчески връзки и контакти
  3. Грижи за деменция
  4. Социално включване
  5. Творчески дейности
Как солидарността между поколенията влияе на хората с деменция?

„Много се старая да ангажирам младите хора в програми за грижи за хора с деменция.“

Л.Б. (Словения), обучител на възрастни по въпросите на солидарността между поколенията и деменциятаСолидарността между поколенията е свързана със социалното сближаване между поколенията.

Когато чуете за солидарността между поколенията и деменцията, те най-често са свързани с взаимоотношенията за полагане на грижи, където едно поколение се грижи за друго, живеещо с деменция.

След това ще научите за казус, който изследва творческите взаимодействия между младите и хората с деменция.

Проектът iCONNECT - Междупоколенчески контакт между студенти и хора с деменция чрез творческо образование е проект, финансиран по програма „Еразъм+“. Той се фокусира върху творчески дейности за осъществяване на контакт между поколенията и насърчаване на ученето за деменция.

Малки групи студенти са работили с хора, живеещи с деменция в здравните заведения. Те трябваше да опознаят хората с деменция и техните нужди, за да могат да прилагат творчески методи в ежедневието си. Те използват театър, поезия и музика, за да подобрят комуникацията и да повишат уважението и съпричастността към хората, живеещи с деменция.

Творческите методи се оказаха отлично нефармакологично лечение, което стимулира паметта и оказва положително въздействие върху настроението и емоциите на хората, живеещи с деменция.

Ето защо възможностите за изграждане на солидарност между поколенията към хората с деменция трябва да започнат възможно най-рано, за да се намали стигмата към тях.

Как солидарността между поколенията влияе на хората с деменция?


„Много се старая да ангажирам младите хора в програми за грижи за хора с деменция. Каня студентите по психология и сестри да работят в общността.“

Л.Б. (Словения), обучител на възрастни относно солидарността между поколенията
и грижата за хората с деменция


По дефиниция (Bengtson, Olander и Haddad, 1975) солидарността между поколенията се отнася до социалното сближаване между поколенията. Тя е най-известна в семейния контекст, където се предоставя взаимна помощ между членове на семейството от различни възрасти въз основа на техните нужди. От гледна точка на обществото принципът на солидарност между поколенията се отнася до обмена между представители на различни поколения, свързан със застаряващото общество и справянето с предизвикателствата на поколенията.

Когато чуете за солидарността между поколенията и деменцията, двете са най-често свързани с взаимоотношенията за полагане на грижи, където едно поколение се грижи за друго, живеещо с деменция.

Като обучител на възрастни трябва да насърчавате солидарността между поколенията за деменция, която надхвърля връзките с грижите и показва примери за различно социално взаимодействие между младите и хората с деменция.

Ето един примерен казус, който да бъде показан на обучаемите:
Проектът iCONNECT - Междупоколенчески контакт между студенти и хора с деменция чрез творческо образование е финансиран по програма „Еразъм+“ проект, който се фокусира върху иновативни практики за подпомагане на образователните институции в тяхната социална ангажираност в насърчаването на социалното приобщаване на хората с деменция.

Проектът се фокусира върху творчески дейности за осъществяване на контакт между поколенията и насърчаване на ученето за деменция. Творческите дейности, като изкуства, музика, литература, разказване на истории, фотография, колаж, занаяти, игри и т.н., се използват за засилване на социализацията и взаимодействието между хората, живеещи с деменция и други поколения.

Малки групи студенти са работили с хора, живеещи с деменция в звената за здравеопазване. Учениците трябваше да опознаят хората с деменция и техните нужди, за да могат да прилагат творчески инструменти и методи в ежедневието си. Иновативните творчески дейности, които съчетават театър, поезия и музика, са подобрили комуникацията на студентите с хора с деменция и са увеличили техните компетенции, като уважение, разбиране, съпричастност към хората, живеещи с деменция. Творческите методи са се доказали като отлично нефармакологично лечение, което стимулира паметта и има положително въздействие, както върху настроението, така и върху емоциите на хората, живеещи с деменция (намаляване на тревожността и агресията).

Като обучител на възрастни трябва да използвате такива казуси, за да подчертаете на обучаемите значението на взаимодействията между поколенията, тъй като те допринасят за изграждането на приобщаващи общества за деменция. Вашата роля е да покажете, че възможностите за изграждане на солидарност между поколенията трябва да започнат възможно най-рано, тъй като има известни положителни терапевтични ползи, например социализиране между хора с деменция и деца. Също така това е начинът, по който по-младите поколения разпознават и изграждат разбиране за деменцията рано и допринасят за намаляване на стигмата на хората с деменция.

Обсъдете:
Знаете ли други примери за солидарност между поколенията, включваща хора с деменция?
Познавате ли други творчески дейности, които бихте могли да демонстрирате на обучаемите си?
 
Top