Kako medgeneracijski stik vpliva na osebe z demenco

Dijana Lukić

Administrator
Staff member
Organizacija
ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije
Spletna stran
Vsebine
  1. medgeneracijska solidarnost
Ključne besede
  1. medgeneracijski odnosi in stiki
  2. oskrba in demenca
  3. socialna vključenost
  4. ustvarjalne aktivnosti
Kako medgeneracijska solidarnost vpliva na osebe z demenco

“Zelo se trudim v programe oskrbe vključevati mlade.”
L.B. (Slovenija), izobraževalka odraslih o medgeneracijski solidarnosti in oskrbi oseb z demenco


Medgeneracijska solidarnost se nanaša na družbeno kohezijo med generacijami.
Ko slišite za medgeneracijsko solidarnost in demenco, se ta pojma najpogosteje vežeta na odnos oskrbe, kjer ena generacija skrbi za drugo, ki doživlja demenco.

V nadaljevanju boste spoznali projekt, ki raziskuje ustvarjalne aktivnosti za vzpostavitev interakcije med mladimi in osebami z demenco.

Projekt iCONNECT – Medgeneracijsko sodelovanje med študenti in osebami z demenco skozi ustvarjalno izobraževanje je projekt, ki ga financira Erasmus+. Osredotoča se na ustvarjalne aktivnosti za vzpostavitev medgeneracijskega stika in spodbujanje učenja o demenci.

V projektu so z osebami z demenco delelale manjše skupine študentov. Ti so morali spoznati osebe z demenco in njihove potrebe, da so znali vpeljati ustrezna ustvarjalna orodja in metode v njihovo vsakdanjo rutino. Uporabili so gledališko igro, poezijo in glasbo, ki so izboljšale komunikacijo študentov z osebami z demenco in povečale njihove kompetence, kot so spoštovanje, razumevanje, empatijo do oseb z demenco

Ustvarjalne metode so se izkazale za odlično nefarmakološko zdravljenje, ki krepi spomin in pozitivno vpliva tako na razpoloženje kot čustva oseb z demenco.

Zato bi se morale priložnosti za izgradnjo medgeneracijske solidarnosti začeti pri mladih čim prej oz. v čim bolj zgodnjih letih, saj ta prispeva k zmanjševanju stigm povezanih z demenco.


Kako medgeneracijska solidarnost vpliva na osebe z demenco

“Zelo se trudim v programe oskrbe vključevati mlade. Študente psihologije in zdravstvene nege povabim, da delajo v lokalnih skupnostih.”
L.B. (Slovenija), izobraževalka odraslih o medgeneracijski solidarnosti in oskrbi oseb z demenco


Po definiciji (Bengtson, Olander in Haddad, 1975) se medgeneracijska solidarnost nanaša na družbeno kohezijo med generacijami. Najpogosteje je poznana v družinskem kontekstu, kjer se zagotavlja medsebojna pomoč med družinskimi člani različnih starosti glede na njihove potrebe. Z družbenega vidika se načelo medgeneracijske solidarnosti nanaša na izmenjavo med predstavniki različnih generacij, ki je povezana s starajočo se družbo in soočanjem z izzivi generacij.

Ko slišite za medgeneracijsko solidarnost in demenco, se ta pojma najpogosteje vežeta na odnos oskrbe, kjer ena generacija skrbi za drugo, ki doživlja demenco.

Kot izobraževalec odraslih bi morali na področju demence spodbujati medgeneracijsko solidarnost, ki presega zgolj oskrbovalni odnos in pokazati primere različnih socialnih interakcij med mladimi in osebami z demenco.

Podajamo en takšen primer, ki ga lahko delite s svojimi učečimi se :
Projekt iCONNECT – Medgeneracijsko sodelovanje med študenti in osebami z demenco skozi ustvarjalno izobraževanje je projekt, ki ga financira Erasmus+ in se osredotoča na inovativne prakse za podporo izobraževalnim ustanovam pri njihovem družbenem angažiranju za spodbujanje socialne vključenosti oseb z demenco.

Projekt se osredotoča na ustvarjalne aktivnosti za vzpostavitev medgeneracijskega stika in spodbujanje učenja o demenci. Ustvarjalne aktivnosti, kot so umetnost, glasba, literatura, pripovedovanje zgodb, fotografija, izdelovanje kolažev, ročna dela, igranje iger itd., se uporabljajo za krepitev socializacije in interakcije med osebami, ki živijo z demenco in drugimi generacijami.

V projektu so z osebami z demenco delelale manjše skupine študentov. Ti so morali spoznati osebe z demenco in njihove potrebe, da so znali vpeljati ustrezna ustvarjalna orodja in metode v njihovo vsakdanjo rutino. Inovativne ustvarjalne aktivnosti, ki združujejo gledališko igro, poezijo in glasbo so izboljšale komunikacijo študentov z osebami z demenco in povečale njihove kompetence, kot so spoštovanje, razumevanje, empatijo do oseb z demenco. Ustvarjalne metode so se izkazale za odlično nefarmakološko zdravljenje, ki krepi spomin in pozitivno vpliva tako na razpoloženje kot čustva oseb z demenco (zmanjšanje anksioznosti in agresije).

Kot izobraževalec odraslih bi morali uporabiti takšne primere, da svojim učečim se poudarite pomen medgeneracijskih interakcij, saj prispevajo k ustvarjanju demenci vključujoče skupnosti. Vaša naloga je pokazati, da bi se morale priložnosti za izgradnjo medgeneracijske solidarnosti začeti pri mladih čim prej oz. v čim bolj zgodnjih letih, saj so znane pozitivne terapevtske koristi, na primer druženja med osebami z demenco in otroki. To je tudi način, da mlajše generacije zgodaj prepoznajo in zgradijo razumevanje demence ter prispevajo k zmanjšanju stigm povezanih z demenco.

Vaše mnenje:
  • Ali poznate še kakšne druge primere medgeneracijske solidarnosti, ki vključujejo osebe z demenco?
  • Ali poznate kakšne druge ustvarjalne dejavnosti, ki bi jih lahko predstavili svojim učečim se?
 
Last edited:
Top