Kavarna z zavestjo – Moments Café

Dijana Lukić

Administrator
Staff member
Organizacija
ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije
Spletna stran
Vsebine
  1. obvladovanje demence
Ključne besede
  1. neformalni oskrbovalci
  2. Alzheimer Café
  3. podpora v skupnosti
  4. demenci vključujoča družba
Ustvarjanje skupnosti, ki ji je mar

“Pomembno je delati z lokalno skupnostjo. Ne smemo dovoliti, da se osebe z demenco zapirajo v svoje domove.”
A.Š. (Slovenija), izobraževalka odraslih o izvajanju usposabljanj o demenci v lokalni skupnostiAli lahko kavarna postane kraj spoštovanja oseb z demenco in njihovih oskrbovalcev?
Neformalni oskrbovalec ali oskrbovalka igra eno najpomembnejših podpornih vlog za osebe, ki živijo z demenco. Ta vloga prinaša izzive, drugačne od drugih oskrbovalnih odnosov. Če se opravlja na ustrezen način, je to lahko pozitivna izkušnja za vse vpletene.

Izobraževalci odraslih, ki v lokalni skupnosti poučujejo o demenci, imajo ključno vlogo pri zagotavljanju informacij in prikazovanju načinov, kako je mogoče podpreti neformalne oskrbovalce pri zagotavljanju oskrbe.

Ena od oblik takšne podpore so Alzheimer café ali spominske kavarne. Gre za običajni izraz za kraje, kjer se osebe z demenco in njihovi oskrbovalci srečujejo in izmenjujejo izkušnje z drugimi.

Eno takšnih kavarn so leta 2017 odprli v centru mesteca Plymouth v Veliki Britaniji. Imenuje se Moments Café, vodita jo Kate Smith in Laura Walker. Obe prihajata iz družine medinskih sester in imata izkušnjo v zagotavljanju storitev oskrbe starejših oseb z demenco. Kavarno sta oblikovali na način, da ponujata zdravo prehrano za splošno javnost, sočasno pa je to tudi miren in stimulativen prostor lokalne skupnosti za osebe z demenco.

Moments Café je postala del dnevne rutine številnih prebivalcev mesta Plymouth. Z uporabo storitev kavarne (hrana in pijača) občani podpirajo osebe, ki živijo z demenco.

Kavarno si lahko virtualno ogledate na povezavi: https://moments-cafe.com/

Ustvarjanje skupnosti, ki ji je mar

“Pomembno je delati z lokalno skupnostjo. Ne smemo dovoliti, da se osebe z demenco zapirajo v svoje domove.”
A.Š. (Slovenija), izobraževalka odraslih o izvajanju usposabljanj o demenci v lokalni skupnosti


Ali lahko kavarna postane prostor spoštovanja oseb z demenco in njihovih oskrbovalcev? Ali ste se kot izobraževalec odraslih kdaj vprašali, kako lahko lokalna skupnost podpre osebe z demenco in njihove oskrbovalce?

Neplačani neformalni oskrbovalci, oskrbovalke igrajo eno najpomembnejših podpornih vlog za osebe, ki živijo z demenco. Gre za vlogo, ki prinaša mnogo izzivov in je drugačna od drugih oskrbovalnih vlog, ampak če je pravilno naslovljena, lahko vključenim osebam prinese pozitivno izkušnjo.

Izobraževalci odraslih, ki poučujejo o demenci v lokalni skupnosti, igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju informacij, primerov dobrih praks in življenjskih izkušenj, kako se lahko neformalne oskrbovalce podpre pri zagotavljanju oskrbe.

Pobližje si oglejmo dobro poznan primer takšne oblike podpore. Alzheimer café ali kavarna spomina je splošen izraz za kraje ali prostore, kjer se lahko srečajo osebe z demenco in njihovi oskrbovalci, ki so običajno družinski člani, da bi delili izkušnje z drugimi, ki so v podobnih življenjskih situacijah. Glavni cilj je izboljšati kakovost življenja vseh oseb z izkušnjo demence.

Eno takšnih kavarn so leta 2017 odprli v centru mesteca Plymouth v Veliki Britaniji z imenom Moments Café, ki ga vodita Kate Smith in Laura Walker, ki prihajata iz družine medinskih sester in imata izkušnjo v zagotavljanju storitev oskrbe starejših oseb z demenco. Kavarno sta oblikovali na način, da ponujata zdravo prehrano za splošno javnost, sočasno pa je to tudi miren in stimulativen prostor lokalne skupnosti za osebe z demenco. Z združevanje storitev kavarne v pritličju in informacijskega centra za demenco v nadstropju, se ustvarja skupen prostor ozaveščanja in destigmatizacije demence.

Moments Café je postala del dnevne rutine številnih prebivalcev mesta Plymouth. Z uporabo storitev kavarne (hrana in pijača) občani podpirajo osebe, ki živijo z demenco. Obiskovalci lahko sedijo na različnih tematskih, mirnih delih kavarne, ki so oblikovane v stilu različnih preteklih desetletjih in služijo kot začetna točka za pogovore oseb z demenco in njihovih oskrbovalcev. Kavarno si lahko virtualno ogledate na povezavi: https://moments-cafe.com/

Kot izobraževalec odraslih bi svoje učeče se morali opozoriti na koristi uporabe podobnih in drugih podpornih aktivnosti za oskrbovalce in osebe, ki živijo z demenco. Oskrbovalci z obiskom takšnih kavarn spremenijo dnevno rutino oskrbe, uživajo čas z osebami za katere skrbijo in vodijo pogovore z drugimi oskrbovalci, ki so v podobni življenjski situaciji.

Svojim učečim se lahko pokažete načine, kako podpreti osebe z demenco in njihove oskrbovalce v javnih okoljih, da jih usmerite na MYH4D spletni tečaj Bodi povezan: Modul 3 – Komunikacija z osebami z demenco v vsakdanjem življenju in v skupnosti in Modul 4 – Vključujoča skupnost, osredotočena na osebe, ki živijo z demenco.

Vaše mnenje:
Ali imate v vašem kraju podobne kavarne?
Ali poznate kakšne podobne podporne aktivnosti, ki bi jih lahko priporočili svojim učečim se?
 
Last edited:
Top