Насърчаване на независимостта на хората с деменция

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije
Съдържание
  1. Даване на глас на хора с деменция
Ключови думи
  1. Независимост и ангажираност
  2. Творчески дейности
  3. Общества, включващи деменция
Могат ли хората с деменция да имат думата?

След като бъдат диагностицирани или развият признаци на деменция, за хората с деменция възникват въпроси за по-нататъшното участие и ангажираност. Енергията трябва да бъде насочена към добър живот с деменция. Пътят на деменция трябва да бъде радостен, с възможности за хората да се идентифицират, както сметнат за добре, изразявайки своите предпочитания, интереси и нужди.

Даването на глас на хората с деменция означава създаване на възможности, признаване на пълния им потенциал, съсредоточаване върху това, което те могат да направят, а не върху това, което не могат. На ниво общество това означава изграждане на приобщаващи общества за деменция. На индивидуално ниво това означава участие в смислени дейности, за да останем свързани и социално ангажирани.

Обучителите на възрастни имат важна роля в показването на начини как да дават глас на хора с деменция. Ето няколко примера:

Даване на глас в хор

Реален пример за даване на възможност на хората с деменция да пеят и да участват в съвместни дейности с другите. Музиката и пеенето се използват като средство за стимулиране за подобряване на качеството на живот, като се фокусират върху празнуването на потенциала на хората, живеещи с деменция.

Видео:

Британска мрежа от гласове на хората с деменция DEEP

DЕЕP е независима мрежа, която обединява групи хора с деменция, насърчавайки ги да говорят по важни за тях въпроси. Една такава група е базирана в Манчестър и те се наричат „Приказни забравени приятели„ и те казват, че „Живеят добре — въпреки деменцията“Видео:

Могат ли хората с деменция да имат думата?


След като бъде диагностициран или след развитие на признаци на деменция, възникват въпроси за по-нататъшното участие и ангажираност на човека. Зависимостта от членове на семейството, болногледачи, здравни работници или законни представители се развива в късните етапи, но междувременно енергията трябва да бъде насочена към добър живот с деменция. Пътят на деменцията трябва да бъде изпълнен с радост, с възможности за хората да се идентифицират, както намерят за добре, като изразят своите предпочитания, интереси, нужди и като цяло участват в положителни преживявания.

Като обучител на възрастни вашата роля е да насърчавате даването на глас на хора с деменция. Можете да направите това, като ги включите в семинарите си, като признаете пълния им потенциал, като се съсредоточите върху това, което те могат да направят, отколкото върху това, което те не могат, и като им дадете пространство да споделят опита си от живота с деменция. На социални основания това допринася за изграждането на приобщаващи общества за деменция, в които хората с деменция имат място. По лични причини допринасяйте за участието им в смислени дейности, за да останат свързани и социално включени. Да бъдат част от нещо, където могат да бъдат чути и присъстващи, може да донесе големи ползи за тяхното благополучие. Последното е особено важно за хората с деменция, живеещи извън заведенията за полагане на грижи, тъй като те имат по-малко възможности в сравнение с хората в домовете за грижи с ежедневни организирани програми.


Трябва да покажете на обучаемите ползите от даването на глас на хора с деменция по различни начини и в различни области. Ето някои примери за дейности, които да покажете:


Даване на глас в хор

Реален пример за даване на възможност на хората с деменция да пеят и да участват в съвместни дейности с другите. Инициатива, която предоставя на организациите необходимата помощ за започване на хорово пеене с хора с болестта на Алцхаймер и техните болногледачи, използвайки музиката и пеенето като инструмент за стимулиране, който подобрява качеството на живот, като се фокусира върху празнуването на потенциала на хората, живеещи с деменция.

Видео:

Британска мрежа от гласове на хора с деменция DEEP

Deep — Dementia Engagement and Empowerment Project е независима британска мрежа, която обединява няколко групи хора с деменция, насърчавайки ги да говорят за важни за тях въпроси, а не за въпроси, които другите хора смятат за важни за тях. Една такава група е базирана в Манчестър и те се наричат „Приказни забравени приятели„ и те казват, че „Живеят добре — въпреки деменцията“. Видео:

Даването на глас е за създаване на възможности за хората с деменция да се чувстват ценени и включени, оставяйки зад себе си ограниченията и извеждайки личните характеристики. Не се страхувайте да ги попитате дали искат да бъдат част от вашата лекция и да споделят опита си! Не си мислете, че няма да се интересуват.

За да научите повече за това как да дадете място на хората с деменция, обърнете се към MOOК „Бъдете свързани“, Модул 4 — Приобщаваща общност, фокусирана върху хората, живеещи с деменция.

Кажете мнението си:

Знаете ли някакви примери за даване на глас на хора с деменция във вашата общност?
 
Top