Πώς η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών επηρεάζει τα άτομα με άνοια

nicholas

Administrator
Staff member
Οργανισμός
Emphasys Centre
Ιστότοπος της μελέτης περίπτωσης
Περιεχόμενο
  1. Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
Λέξεις κλειδιά
  1. αλληλεγγύη
  2. Διαγενεακές σχέσεις και επαφές
  3. Φροντίδα για την άνοια
  4. Κοινωνική ένταξη
  5. Δημιουργικές δραστηριότητες
«Προσπαθώ πολύ σκληρά να εμπλέκω τους νέους σε προγράμματα φροντίδας για άτομα με άνοια.

Προσκαλώ τους φοιτητές ψυχολογίας και νοσηλευτικής να εργαστούν στην κοινότητα».

L.B. (Σλοβενία), Εκπαιδευτής ενηλίκων για τη διαγενεακή αλληλεγγύη και φροντίδα ατόμων με άνοια

Εξ ορισμού (Bengtson, Olander and Haddad, 1975) η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών αναφέρεται στην κοινωνική συνοχή μεταξύ των γενεών. Είναι πιο γνωστό στο οικογενειακό πλαίσιο, όπου παρέχεται αμοιβαία βοήθεια μεταξύ μελών της οικογένειας διαφορετικών ηλικιών, με βάση τις ανάγκες τους. Από τη σκοπιά της κοινωνίας, η αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών αναφέρεται στην ανταλλαγή μεταξύ εκπροσώπων διαφορετικών γενεών, που σχετίζονται με μια κοινωνία που γερνάει και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των γενεών.

Όταν ακούτε για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την άνοια, και τα δύο σχετίζονται συχνότερα με τις σχέσεις φροντίδας, όπου η μία γενιά νοιάζεται για την άλλη που αντιμετωπίζει άνοια.

Ως εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να προωθήσετε την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών σχετικά με την άνοια που υπερβαίνει τις σχέσεις φροντίδας και να δείξετε παραδείγματα διαφορετικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των νέων και των ατόμων με άνοια.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα μελέτης περίπτωσης που μπορείτε να δείξετε στους μαθητές σας:

Το έργο iCONNECT - Διαγενεακή επαφή μεταξύ μαθητών και ατόμων με άνοια μέσω δημιουργικής εκπαίδευσης, είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ που εστιάζει σε καινοτόμες πρακτικές για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην κοινωνική τους δέσμευση για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με άνοια.

Το έργο εστιάζει σε δημιουργικές δραστηριότητες για τη δημιουργία επαφών μεταξύ των γενεών και την προώθηση της μάθησης για την άνοια. Οι δημιουργικές δραστηριότητες, όπως οι τέχνες, η μουσική, η λογοτεχνία, η αφήγηση, η φωτογραφία, η κατασκευή κολάζ, οι χειροτεχνίες, τα παιχνίδια κ.λπ., χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων που ζουν με άνοια και άλλων γενεών.

Μικρές ομάδες μαθητών εργάστηκαν με άτομα που ζουν με άνοια σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης. Οι μαθητές έπρεπε να γνωρίσουν τα άτομα με άνοια και τις ανάγκες τους και να μπορούν να εφαρμόζουν δημιουργικά εργαλεία και μεθόδους στην καθημερινότητά τους. Καινοτόμες δημιουργικές δραστηριότητες που συνδυάζουν θέατρο, ποίηση και μουσική βελτίωσαν την επικοινωνία των μαθητών με άτομα με άνοια και αύξησαν τις ικανότητές τους, όπως ο σεβασμός, η κατανόηση, η ενσυναίσθηση για τα άτομα που ζουν με άνοια. Οι δημιουργικές μέθοδοι έχουν αποδειχθεί μια εξαιρετική μη φαρμακευτική θεραπεία που διεγείρει τη μνήμη και έχει θετικό αντίκτυπο, τόσο στη διάθεση όσο και στα συναισθήματα των ατόμων που ζουν με άνοια (μειώνοντας το άγχος και την επιθετικότητα).

Ως εκπαιδευτής ενηλίκων θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τέτοιες περιπτωσιολογικές μελέτες για να τονίσετε στους μαθητές σας τη σημασία των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γενεών, καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς για την άνοια. Ο ρόλος σας είναι να δείξετε ότι οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών πρέπει να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα, καθώς υπάρχουν γνωστά θετικά θεραπευτικά οφέλη, για παράδειγμα, η κοινωνικοποίηση μεταξύ ατόμων με άνοια και παιδιών. Επίσης, αυτός είναι ο τρόπος για τις νεότερες γενιές να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν έγκαιρα την άνοια και να συμβάλουν στη μείωση του στίγματος των ατόμων με άνοια.

Πείτε τη γνώμη σας:
  • Γνωρίζετε άλλα παραδείγματα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών που αφορούν άτομα με άνοια;
  • Γνωρίζετε άλλες δημιουργικές δραστηριότητες που θα μπορούσατε να επιδείξετε στους μαθητές σας;
 
Top