Рамкиране и преформулиране на общата картина на деменцията

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
OCMW Kortrijk
Съдържание
  1. Рамкиране и прерамкиране на общата картина на деменцията
Ключови думи
  1. Стигма
  2. Рамкиране и прерамкиране
  3. Стереотипи и дискриминация
Как нещо е описано в медиите зависи от съобщението, което човек иска да предаде. Ето един такъв пример от рекламния свят. Познат пример е този на бурканите с кисело мляко, където на единия буркан пише, че съдържа 20 % мазнини, докато на идентичен буркан пише, че е 80 % без мазнини. Как това ще повлияе на избора ви?
Ние наричаме това рамкиране.
Като предлагате контрарамка, вие давате различно значение на събитието или начина, по който нещо се представя. Пример може да бъде начинът, по който гледахме на самоизолацията по време на кризата с Covid. От негативна гледна точка (напр. съм заседнал у дома) това се превръща в нещо положително (напр. съм в безопасност у дома).
Има няколко различни начина да се разглежда деменцията. Статия на професор Ван Горп и г-н Веркруйс обсъжда точно тази тема.Те разграничават 8 вида различни рамки или начина на възприятие.
РамкиКонтрарамки
1А Дуализъм на тялото и ума1Б Единството на тялото и ума
2 Нашественикът3 Странният спътник
4А Вяра в науката4Б Естествен процес на стареене
5 Страх от смърт и дегенерация6 Улови мига
7A Обратни роли7Б Всеки на свой ред
8А "Услуга за услуга"8Б Добрата майка

Пример за „нашественика“ срещу „странния спътник“.
„Като алтернатива на заплашителното олицетворение на деменцията, врагът, с който трябва да се води борба на всяка цена, съществува виждане за деменцията като „някой“, който човек трябва да се научи да приема. Това, което е от решаващо значение, е човек да се научи да се справя с този външен спътник, да не чувства спътника като бреме и преди всичко да остане в контрол над собствения си живот. Той не е този, който определя какво ще се случи.[1]
За всяка от тези рамки можете да намерите повече обяснение в статията на Van Gorp/Vercruysse: Рамки и контра рамки, придаващи значение на деменцията.[2]
Гледайте следното видео съобщение и определете заедно коя рамка се използва.

Знаете ли за други примери за рамкиране и преформулиране на деменцията? Благодаря ви, че ги споделихте с нас.


[1] http://onthoumens.be/beeldvorming-dementie/onderzoek/de-vijandige-indringer-of-de-vreemde-reisgezel
[2] https://onthoumens.be/sites/default...ter-frames_giving_meaning_to_dementia_ssm.pdf

Рамкиране и преформулиране на общата картина на деменцията
Деменцията се изобразява в медиите по различни начини. В зависимост от посланието, което се цели да бъде предадено.

Като обучител на възрастни можете да предадете по лесен начин какво представляват рамките и контрарамките. В контекста на деменцията вие познавате различните рамки и можете да обследвате дадени примери за това.

Рамкирането е техника за убеждаване в общуването, при която образите и думите са избрани по такъв начин, че имплицитно да подчертаят някои аспекти на това, което се описва.[1] Използвайки рамка или рамка на мисълта, ние влияем върху начина, по който другите гледат на реалността. С рамкирането създавате връзка с посланието, което го засилва. Рамкирането се използва широко в рекламата. Чрез подчертаване на продукта по определен начин, човек се опитва да убеди хората да купят този продукт. Познат пример е този на буркан кисело мляко, където един буркан казва, че съдържа 20 % мазнини, докато идентичен буркан казва, че е 80 % без мазнини. Как това ще повлияе на избора ви?

Но също така и в политиката и медиите, рамкирането е постоянно присъстващо.

Контрарамките са тясно свързани с рамките. Когато предлагате контрарамка, вие давате събитието или начина, по който нещо се представя с различно значение. Пример може да бъде начинът, по който гледахме на самоизолацията по време на кризата с Covid. От негативна гледна точка (напр. съм се застоял у дома) това се превръща в нещо положително (напр. Аз съм в безопасност у дома).

Също така използваме различни рамки в контекста на деменцията. Тези рамки могат да се променят в зависимост от съобщението, което искаме да предадем.

Професор Ван Горп и г-н Веркруйс са провели изследвания върху преобладаващите рамки за деменцията в медиите. Те също така са търсили контрарамки. Тези контрарамки са в по-голяма степен в съответствие с реалността и правят човека зад състоянието видим отново.[2]

Отличават се 6 рамки с прикрепени към тях 6 контрарамки.

РамкиКонтрарамки
1А Дуализъм на тялото и ума1Б Единството на тялото и ума
2 Нашественикът3 Странният спътник
4А Вяра в науката4Б Естествен процес на стареене
5 Страх от смърт и дегенерация6 Улови мига
7A Обратни роли7Б Всеки на свой ред
8А "Услуга за услуга"8Б Добрата майка


Пример за „нашественика“ срещу „странния спътник“.

„Като алтернатива на заплашителното олицетворение на деменцията, врагът, с който трябва да се води борба на всяка цена, съществува виждане за деменцията като „някой“, който човек трябва да се научи да приема. Това, което е от решаващо значение, е човек да се научи да се справя с този външен спътник, да не чувства спътника като бреме и преди всичко да остане в контрол над собствения си живот. Спътникът не е този, който определя какво ще се случи.[3]

За всяка от тези рамки можете да намерите повече обяснение в статията на Van Gorp/Vercruysse: Рамки и контрарамки, придаващи значение на деменцията.[4]

Гледайте следното видео съобщение и определете заедно коя рамка се използва.

Знаете ли за други примери за рамкиране и преформулиране на деменцията? Благодаря ви, че ги споделихте с нас.


[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Framing#:~:text=Framing of denkraam is een,een mening daarover te propageren.
[2] https://onthoumens.be/sites/default...ter-frames_giving_meaning_to_dementia_ssm.pdf

[3] http://onthoumens.be/beeldvorming-dementie/onderzoek/de-vijandige-indringer-of-de-vreemde-reisgezel
[4] https://onthoumens.be/sites/default...ter-frames_giving_meaning_to_dementia_ssm.pdf
 
Last edited:
Top