Ранно идентифициране на появата на симптомите на деменция

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
OCMW Kortrijk
Уеб сайт
Съдържание
  1. ранно идентифициране на появата на симптоми на деменция
Ключови думи
  1. ранни симптоми
  2. ранна идентификация
На нидерландски език „Niet pluis gevoel“ означава, че имате чувството, че нещо се е променило, но всъщност не знаете какво и дали е постоянно. Инстинктивно усещате, че нещо не е наред.

Това е различно за всеки човек и зависи от вида деменция. Вижте следната информация за ранните признаци на деменция: Предупредителни признаци на Алцхаймер и деменция или гледайте следните видеоклипове: Болестта на Алцхаймер — ранни признаци или признаци на деменция.

Бихме искали да ви представим индекса „niet pluis“. Той е инструмент, който можете да попълните. Сам или с други хора. Ако 2 или повече точки са оценени положително, се препоръчва среща с общопрактикуващ лекар. Индескът не диагностицира, но дава сигнал за конкретен проблем. Колкото повече хора попълват това за един и същ човек, толкова по-ясна става картината. Разбира се, за това е необходимо одобрение.

Ранно идентифициране на появата на симптомите на деменция
На нидерландски език „Niet pluis gevoel“ означава, че имате чувството, че нещо се е променило, но всъщност не знаете какво и дали е постоянно. Инстинктивно усещате, че нещо не е наред.

Като обучител на възрастни бихме искали да ви представим индекса „Niet pluis“. Като преподавате това на вашите обучаеми, вие гарантирате, че те ще опознаят ранните симптоми на деменция и ще се научат да попълват и използват индекса „Niet pluis“. Деменцията обикновено има коварно начало. За човека не е ясно дали нещо е ненаред или не. Това се нарича фаза „Niet pluis“. Хората се тревожат за промените в себе си или в другите.

Това обикновено са фини промени, които са различни за всеки човек, в зависимост от вида деменция: те обикновено включват повтарящи се оплаквания от паметта, поведенчески и личностни промени. Всичко, което изисква усилие и умствено усилие, е малко по-трудно. Мислим за проследяване на разговор, планиране на посещение, водене на записи, решаване на проблеми и вземане на решения, ... . Тези симптоми се отнасят особено за видовете деменция, които започват с увреждане на паметта. Фронто-темпоралната деменция е изключение. Тя започва най-вече с промени в поведението и личността.

Вижте следната информация за ранните признаци на деменция: Предупредителни признаци на болестта на Алцхаймер и деменция или гледайте следните видеоклипове: Болестта на Алцхаймер — ранни признаци или признаци на деменция.

Бихме искали да ви представим индекса „niet pluis“. Това е инструмент, който се използва в Белгия и Холандия за картографиране на първите симптоми на деменция. Въз основа на редица изявления се проверява дали поведението на лицето се е променило в сравнение с миналото. Ако има ясни промени в сравнение с миналото, резултатът е положителен за този елемент. Ако 2 или повече точки са оценени положително, се препоръчва среща с общопрактикуващ лекар. Индексът не диагностицира, но дава сигнал за конкретен проблем.

Можете да попълните индекса „niet pluis“ със самия човек, семейството или лицата, полагащи грижи, или доставчиците на професионални грижи. Множество резултати от различни индивиди предоставят по-пълна картина. Във всеки случай е важно лицето да даде позволение за „niet pluis“ и резултатът да бъде обсъден с него.

Пример за индекс „niet pluis“: formulier niet pluis gevoel.

Познавате ли подобни инструменти? Какъв е вашият опит в това? Какви трудности може да срещнете?

На български език въпросите или твърденията са:

За паметта
Клиентът:
продължава да забравя кой ден е.
често се повтаря, без да го осъзнава.
често разказва една и съща история по време на разговор.
не винаги може да измисля определени думи.
не разбира въпроса. Забелязвате го в отговора.
вече не знае стойността на парите, вече не може да плаща самостоятелно.
редовно се губи.
забравя за срещите.
редовно губи портфейла си, чантата си или други неща.
трудно е да научи нови неща.
Допълнителни коментари?
Сложни и абстрактни действия
Клиентът:
има трудности при приготвянето на храна.
има трудности да използва правилно храната си.
има трудности да се грижат за себе си, както преди.
има трудности при измиване.
има трудности да облече дрехите в правилния ред.
има трудности да подготвя лекарствата си сам.
има трудности да приема лекарството правилно.
има трудности да поддържа шкафовете в ред.
има трудности да използва електрически уреди.
Допълнителни коментари?
Промени в личността
Клиентът:
Тя/той е по-интровертна от преди.
показва по-малко интерес към миналите си хобита. (например седмична програме за следобяд, четене на вестник...)
Тя/той прекарва повече време в леглото си повече от преди.
Изглежда тъжен/на.
Тя/той е изключително тъжен/на в резултат на лична загуба. (например смърт, преместване...)
страхува се, че нещо „лошо“ ще му/й се случи.
не можеа да се концентрира, не може да прави нещо дълго време.
често е изморен/на и/или апатичен/на.
нищо няма смисъл за него/нея.
вече не планира и не си поставя цели.
оплаква се повече от обикновено.
има оплаквания от нарушения на паметта
Допълнителни коментари?
Социален контакт
Клиентът:
чувства самота.
има по-малко или никакви социални контакти със семейството, съседите, приятелите...
търси по-малко контакти с другите.
нуждае се от помощ, за да се свърже със семейството, съседите, приятелите...
предпочита да се изолира от външния свят.
Допълнителни коментари?
 
Top