Себеактуализация и способност за учене при хора с деменция.

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
OCMW Kortrijk
Уеб сайт на казуса
Съдържание
  1. Самоактуализация
Ключови думи
  1. Социално включване
  2. Творчески дейности
  3. Приобщаващо общество за деменция
През 2018 г. работната група от хора с деменция беше създадена във Фландрия. Създателите искат да дадат силен глас на хората с деменция и техните близки и да насърчат обществото да укрепи автономността на хората с деменция и техните болногледачи. В това си качество те изготвиха манифеста на хората с деменция. Осмото твърдение гласи следното: „Нека и ние изпитаме нещо ново! Нека придобием нов опит и ни дайте възможности да се учим! Оставаме любопитни.“ Това може да се опише като търсене на себеактуализация. Да извлече най-доброто от себе си и да се почувства значим като човек в своята среда. Хората с деменция все още могат да научават нови неща.

Чудесна инициатива е приятелската организация „Het Ventiel“.

През 2013 г. Патрик, мъж с деменция в млада възраст от Кортрийк, изкачва Мон Венту с колело за проекта „Te Gek!?“. Беше му назначен приятел, Рик де Льов, който го подкрепяше по време на интензивната подготовка. По време на подготовката скоро стана ясно, че да имаш цел, към която се стремиш, прави всичко различно. Патрик никога преди не е карал състезателен велосипед, но е отворен за ново предизвикателство след тежката диагноза деменция. Беше прекрасно изживяване, имаше растящо доверие, приятелство и нови перспективи. Малко по-късно Гудрун, съпругата на Патрик, получава идеята да организира приятелска организация за хора с деменция в млада възраст. През 2015 г. Het Ventiel се появи на бял свят. Няколко пъти седмично хората с деменция в млада възраст, техните близки и приятели се срещат, за да правят релаксиращи или натоварващи дейности и да преместват граници: конна езда, рисуване, мини голф, разходки, фитнес, пеене, ... според индивидуалните възможности на човек с деменция в млада възраст. Het Ventiel се фокусира върху забавлението, а не върху болестта. Хората с деменция получават шанса да открият нови хобита, нещо, което дава на мнозина ново самочувствие, след като всеки забележат, че всекидневните дейности стават все по-трудни. Фокусът е върху това, което все още е възможно и е съобразено със самия човек, Het Ventiel търси нови предизвикателства и това гарантира "блясък" в очите.

Друг пример е телевизионна програма, която наскоро се появи в Белгия. Тя се нарича „Restaurant Misverstand (неразбиране)“. Първият ресторант в Белгия, където целият персонал е от хора, диагностициран с деменция в ранна възраст. Ресторант Misverstand иска да покаже на външния свят какво тези хора все още могат да направят. Никой от тях няма опит в кетъринг индустрията. „Чрез работата си в ресторанта се надяваме, че служителите ще получат повече самочувствие на този етап от заболяването. С ресторант Misverstand искаме да покажем на обществото, че животът не спира след диагноза деменция и че все още е възможно много, при условие че има добри напътствия.[1]

Знаете ли за други примери, в които хората с деменция участват в обществото и където им се дават възможности да изпитат нови неща и да учат?


[1] https://communicatie.een.be/dieter-...enen-het-nieuwe-restaurant-misverstand-qxnjnu

Себеактуализация и способност за учене при хора с деменция.

През 2018 г. във Фландрия бе създадена работна група от хора с деменция. Създтелите искат да дадат силен глас на хората с деменция и техните близки и да насърчат обществото да укрепи автономността на хората с деменция и техните болногледачи. В това си качество те изготвиха манифеста на хората с деменция.

Осмото изявление в манифеста е както следва: „Нека и ние изпитаме нещо ново! Нека придобием нов опит и ни дайте възможности да се учим! Оставаме любопитни.“ Това може да се опише като търсене на себеактуализация. Да извлечеш най-доброто от себе си и да се почувстваш значим като човек в своята среда.

Хората с деменция все още могат да дават нови неща. Тяхното заболяване означава, че те трябва постоянно да се адаптират към променящите се обстоятелства. Те се научават да се справят със ситуацията. Формите на учене, които хората с деменция използват, са форми на учене, при които паметта не се използва или само до определена степен. Това се нарича автоматично или несъзнавано учене. Това включват учене без грешки, учене на емоции, учене на асоциации и оперативно научаване.[1]

Чудесна инициатива е приятелската организация „Het Ventiel“.

През 2013 г. Патрик, мъж с деменция в млада възраст от Кортрийк, изкачва Мон Венту с колело за проекта „Te Gek!?“. Беше му назначен приятел, Рик де Льов, който го подкрепяше по време на интензивната подготовка. По време на подготовката скоро стана ясно, че да имаш цел, към която се стремиш, прави всичко различно. Патрик никога преди не е карал състезателен велосипед, но е отворен за ново предизвикателство след тежката диагноза деменция. Беше прекрасно изживяване, имаше растящо доверие, приятелство и нови перспективи. Малко по-късно Гудрун, съпругата на Патрик, получава идеята да организира приятелска организация за хора с деменция в млада възраст. През 2015 г. Het Ventiel се появи на бял свят. Няколко пъти седмично хората с деменция в млада възраст, техните близки и приятели се срещат, за да правят релаксиращи или натоварващи дейности и да преместват граници: конна езда, рисуване, мини голф, разходки, фитнес, пеене, ... според индивидуалните възможности на човек с деменция в млада възраст. Het Ventiel се фокусира върху забавлението, а не върху болестта. Хората с деменция получават шанса да открият нови хобита, нещо, което дава на мнозина ново самочувствие, след като всеки забележат, че всекидневните дейности стават все по-трудни. Фокусът е върху това, което все още е възможно и е съобразено със самия човек, Het Ventiel търси нови предизвикателства и това гарантира "блясък" в очите.

Друг пример е телевизионна програма, която наскоро се появи в Белгия. Нарича се „Restaurant Misverstand (Misunderstanding)“. Първият ресторант в Белгия, където целият персонал е диагностициран с деменция в ранна възраст. Те се ръководят от телевизионния продуцент Дитер Копенс, главния готвач Сепе Нобелс и експерта по деменция Анук де Бройн и работят в сътрудничество с Алцхаймер Лигата. Restaurant Misverstand иска да покаже на външния свят какво все още могат да правят хората с деменция (в ранна възраст). Никой от тях няма опит в кетъринг индустрията.

„Чрез работата си в ресторанта се надяваме, че служителите ще получат повече самочувствие на този етап от заболяването. С ресторант Misverstand искаме да покажем на обществото, че животът не спира след диагноза деменция и че все още е възможно много, при условие че има добри напътствия.[2]

От тези примери научаваме, че хората с деменция могат да се радват на пълноценен живот с подкрепата на роднини и приятели. Ученето на нови неща и хобита е възможно и увеличава автономността и участието на човека.

Знаете ли за други примери, в които хората с деменция участват в обществото и където им се дават възможности да изпитат нови неща и да учат?[1] Hulpmiddelen bij dementie — Lerend vermogen

[2] https://communicatie.een.be/dieter-...enen-het-nieuwe-restaurant-misverstand-qxnjnu
 
Top