Сензорни торбички за грижа при деменция

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije
Уеб сайт
Съдържание
  1. ролята на неофициалните обгрижващи
Ключови думи
  1. прегаряне и болногледачи
  2. Неформални болногледачи
  3. Грижи за деменция
  4. Творчески дейности
Показване на значими дейности в грижата за хора с деменция


Грижата за човек с деменция може бързо да се превърне в ежедневна предизвикателна рутина както за лицето, което предоставя грижи, така и за лицето, получаващо грижи. Важно е лицата, полагащи неформални грижи, да научат и да знаят различни творчески и значими дейности.

При избора на дейност е важно да се има предвид рутината на лицето с деменция, предпочитания, хобита и способности. Въз основа на това може да се създаде приятна дейност. С напредването на деменцията, болногледачите ще се сблъскат с предизвикателството по поддържането на разговори с хора с деменция и тяхното оттегляне от дейности. Ето защо болногледачите се нуждаят от знания за значимите сензорни дейности, които могат да изпробват.

Ето един пример: сензорна торбичка, ангажираща сензорна активност за хора, живеещи с деменция.

Сензорната торбичка е основно чанта, която можете да докоснете и почувствате и се използва за изследване на сетивата. Лесно е да се направи. Интересни текстури и материали, важни за човека с деменция, се използват за запълване на чантата. Трябва да бъде стимулиращо за гледате и докосвате. Сензорните торбички могат да намалят тревожността и да предизвикат релаксиращи, спокойни чувства.

Показване на значими дейности в грижата за хора с деменция

Когато болногледачът поеме ролята да се грижи за човек с деменция, той или тя изгражда рутина, която с времето може да се превърне в предизвикателство както за лицето, което предоставя грижата, така и за лицето, което получава грижи. Взаимоотношенията, свързани с грижите, зависят от благосъстоянието на двамата участващи лица и се променят, докато деменцията прогресира.

Ето защо е важно лицата, полагащи неформални грижи, да научат за различни творчески и значими дейности, които могат да се извършват, за да се поддържа цялостното благосъстояние и на двамата участници.

При избора на дейност е важно да се има предвид рутината на лицето с деменция, предпочитания, хобита и способности, защото въз основа на това знание можете да изберете или да надстроите дейност, на която най-вероятно ще се насладите. Също така трябва да имате предвид, че докато деменцията прогресира, болногледачите се борят с поддържането на разговор с хора с деменция и тяхното оттегляне от дейности. Ето защо те трябва да имат познания за значимите дейности, които могат да изпробват.

Вашата роля като обучител на възрастни е да подчертаете значението и ролята на лицата, полагащи неформални грижи, но също така да предоставите или посочите примери за това как лицата, полагащи грижи, могат да планират и изпробват различни инструменти и дейности в ежедневната си грижа за хората с деменция. Най-добрият начин е да покажете значима и творческа дейност. Ето един пример: сензорна торбичка за хора с деменция. Покажете на обучаемите колко лесно е да направите такава и как болногледачите могат да я използват, за да стимулират и отпуснат човек с деменция.

Сензорната торбичка всъщност е лесна за правене чанта, която можете да докоснете и почувствате и се използва за изследване на сетивата. Може да я направите заедно, като използвате интересни текстури и материали, важни за човека, за да я напълните. Трябва да бъде стимулиращо за гледане и докосване. Сензорните торбички са ангажираща сензорна дейност за хората, живеещи с деменция и могат да намалят тревожността и да предизвикат релаксиращи, спокойни чувства.

Ето видео инструкции за това как да се направи:

За повече идеи за смислени дейности, които да представите на обучаемите, можете да се обърнете към MOOК „Бъдете свързани“ по проект MYH4D: Модул 3 — Комуникация в ежедневието и в обществения живот с хора с деменция.

Обсъдете:
Показвали ли сте някога значима дейност за полагане на грижи като част от вашето преподаване?
Знаете ли друга значима дейност, която бихте препоръчали на обучаемите си?
 
Top