Spodbujanje neodvisnosti oseb z demenco

Dijana Lukić

Administrator
Staff member
Organizacija
ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije
Vsebine
  1. Dati glas osebam z demenco
Ključne besede
  1. neodvisnost in vključenost
  2. ustvarjalne aktivnosti
  3. demenci vključujoče skupnosti
Ali lahko osebe z demenco izrazijo svoje mnenje?

Po prejeti diagnozi ali po razvoju znakov demence se pričnejo porajati vprašanja o nadaljnjem življenju, vključenosti in angažmaju osebe z demenco. Vso energijo je potrebno usmeriti v kakovost življenja z demenco. Takšno življenja mora biti prežeto z veselimi trenutki, z možnostmi, da se oseba lahko izrazi, kot se ji zdi primerno, da pove ali nakaže svoje želje, interese, potrebe in da sodeluje v pozitivnih izkušnjah.

Dati glas osebam z demenco pomeni ustvarjanje priložnosti, prepoznavanje njihovega polnega potenciala, osredotočanje na to, kar zmorejo in ne na to, česar ne morejo. Na družbeni ravni to pomeni izgradnjo demenci vključujočih družb. Na individualni ravni pa pomeni udeležbo v pomembnih dejavnostih, da ostanejo povezani in družbeno angažirani.

Izobraževalci odraslih imajo pomembno vlogo pri prikazovanju načinov, kako dati glas osebam z demenco. Tukaj je nekaj primerov:

Giving Voice Chorus
Primer iz resničnega življenja, ko se osebam z demenco omogoči, da pojejo v pevskem zboru in da z drugimi sodelujejo v skupnih aktivnostih. Gre za angleško pobudo, ki organizacijam zagotavlja potrebno pomoč za začetek zborovskega petja oseb z Alzheimerjevo boleznijo in njihovimi oskrbovalci. Z glasbo in petjem kot stimulacijskem orodjem se izboljšuje kakovost življenja oseb z demenco, pri čemer je poudarek na praznovanju potenciala oseb z demenco.


The UK network of dementia voices DEEP
DEEP – Dementia Engagement and Empowerment Project je neodvisna mreža Združenega kraljestva, ki združuje več skupin oseb z demenco in jih spodbuja, da spregovorijo o vprašanjih, pomembnih zanje in ne o vprašanjih, ki jih drugi ljudje vidijo kot pomembne zanje. Ena takih skupin ima sedež v Manchestru in se imenuje Čudoviti pozabljivi prijatelji, ki pravijo, da "živijo dobro – kljub demenci".Ali lahko osebe z demenco izrazijo svoje mnenje?

Po prejeti diagnozi ali po razvoju znakov demence se pričnejo porajati vprašanja o nadaljnjem življenju, vključenosti in angažmaju osebe z demenco. Odvisnost od pomoči družinskih članov, oskrbovalcev, zdravstvenih delavcev ali zakonitih zastopnikov se razvije v poznih fazah, pred slednjo pa je potrebno vso energijo usmeriti v kakovost življenja z demenco. Takšno življenja mora biti prežeto z veselimi trenutki, z možnostmi, da se oseba lahko izrazi, kot se ji zdi primerno, da pove ali nakaže svoje želje, interese, potrebe in da sodeluje v pozitivnih izkušnjah.

Kot izobraževal-ec/-ka odraslih je vaša naloga spodbujati osebe z demenco k izražanju ali k temu podučiti njihove oskrbovalce, družinske člane. To lahko storite tako, da osebe z demenco vključite v svoje delavnice, da prepoznate njihov polni potencial, da se osredotočite na to, kaj zmorejo, namesto na tisto, česar ne zmorejo in da jim omogočite prostor, da delijo svoje izkušnje o življenju z demenco. S socialnega vidika to prispeva k izgradnji demenci vključujoče družbe, v kateri imajo osebe z demenco svoj glas. Na osebni ravni pa jim to pomaga, da prek aktivnosti ostajajo povezani in socialno vključeni. Biti del nečesa, kjer jih je mogoče slišati in kjer so lahko prisotni, lahko prinese velike koristi za njihovo dobro počutje. Slednje je še posebej pomembno za osebe z demenco, ki živijo zunaj institucionalnega varstva, saj imajo manj priložnosti v primerjavi z osebami v npr. domovih z dnevno organiziranimi programi.

Svojim učečim se bi morali pokazati prednosti vključevanja oseb z demenco na različnih področjih in na različne načine. Na primer:
Primer iz resničnega življenja, ko se osebam z demenco omogoči, da pojejo v pevskem zboru in da z drugimi sodelujejo v skupnih aktivnostih. Gre za angleško pobudo, ki organizacijam zagotavlja potrebno pomoč za začetek zborovskega petja oseb z Alzheimerjevo boleznijo in njihovimi oskrbovalci. Z glasbo in petjem kot stimulacijskem orodjem se izboljšuje kakovost življenja oseb z demenco, pri čemer je poudarek na praznovanju potenciala oseb z demenco.
DEEP – Dementia Engagement and Empowerment Project je neodvisna mreža Združenega kraljestva, ki združuje več skupin oseb z demenco in jih spodbuja, da spregovorijo o vprašanjih, pomembnih zanje in ne o vprašanjih, ki jih drugi ljudje vidijo kot pomembne zanje. Ena takih skupin ima sedež v Manchestru in se imenuje Čudoviti pozabljivi prijatelji, ki pravijo, da "živijo dobro – kljub demenci".


Dajanje glasu pomeni ustvarjanje priložnosti, da se osebe z demenco počutijo cenjene in vključene, pri čemer za seboj puščajo omejitve vezane na demenco in izpostavljajo osebne značilnosti, ki jih krasijo. Ne bojte se jih vprašati, ali želijo biti del vašega izobraževanja in ali želijo deliti svoje izkušnje! Ne domnevajte, da jih to ne bi zanimalo.

Če želite izvedeti več o tem, kako omogočiti osebam z demenco vključenost, se vpišite na MYH4D spletni tečaj Bodi povezan: Modul 4 – Vključujoča skupnost, osredotočena na osebe, ki živijo z demenco.

Vaše mnenje:
Ali poznate kakšne primere, kako osebam z demenco omogočiti vključenost v vaši skupnosti?
 
Last edited:
Top