veiligheid in de woning

Johan De Schepper

Referentiepersoon dementie
Staff member
Organisatie
A.S.L. TO3
Inhoudsopgave
 1. Technologisch apparaat
Trefwoorden
 1. Veiligheid thuis
Weet je dat mensen met dementie een verhoogt valrisico hebben? De ziekte van Alzheimer kan bijvoorbeeld van invloed zijn op iemands kracht, balans, coördinatie, oordeel en perceptie. Al deze complicaties dragen aan het risico tot valincidenten.

De technologische vooruitgang biedt veel mogelijkheden hieromtrent..

Een voorbeeld op dit gebied is de Bed Sensor Pad

1661935070519.png
Wat is het idee van dit hulpmiddel?


Het waarschuwt de zorgverlener wanneer er druk wordt losgelaten van de pad. De pad kan op de zitting van een stoel worden geplaatst en de monitor waarschuwt de zorgverlener wanneer de patiënt opstaat of de stoel verlaat.


Aanbeveling


Een apparaat als dit is veilig in gebruik. Mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen zich op hun gemak voelen en zullen risico's vermijden.

En U? Hoe zorgt u voor veiligheid thuis?
Vallen en instabiel evenwicht dragen in belangrijke mate bij tot het verhoogt sterftecijfer onder ouderen, en dragen in belangrijke mate bij tot de beperking van de mobiliteit en de voortijdige opname in een voorziening. Uit de gegevens blijkt dat van de ouderen die na een val in het ziekenhuis worden opgenomen, slechts de helft langer nog langer dan een jaar leeft. Hoewel de meeste valincidenten geen ernstig letsel veroorzaken, veroorzaakt ongeveer 5% een breuk of vereist het een ziekenhuisopname. Bovendien nemen de geassocieerde complicaties aanzienlijk toe met de leeftijd en verdubbelen ze bij mensen ouder dan 75 jaar.

In het algemeen zijn het functionele omstandigheden die valpartijen vergemakkelijken, verlies van spierkracht, moeilijkheden met lopen en balanceren, spierzwakte, die bij mensen met dementie een nog groter risico oplevert.

Meer in detail moet het valrisico als een multifactorieel complex worden beschouwd, waarbij rekening moet worden gehouden met factoren zoals evenwicht, gang, gezichtsvermogen, psychosociale en omgevingsfactoren en de voortgang van dementie
1661935216774.png


Mensen met vormen van dementie zoals de ziekte van Parkinson, Lewy Body Dementie of Vasculaire Dementie zijn vatbaarder voor bewegingsstoornissen.
Een multidisciplinaire aanpak van het probleem suggereert dat cognitieve beoordeling, met de nadruk op executieve functies, en beoordeling van het looppatroon, in de risicoanalyse moet worden geïntegreerd.

De gebruikte strategieën kunnen het volgende omvatten
 • trainingsprogramma's die afwijkingen in het looppatroon, alsmede kracht en evenwicht opsporen
 • specifieke interventies ter verbetering van de aandacht, planningsvaardigheden, probleemoplossing en cognitieve flexibiliteit gericht op het verbeteren van het lopen met name bij het plannen en uitvoeren van complexe routes;
 • de beoordeling van de risico's
 • een goede communicatiestrategie met de persoon. Het is belangrijk om duidelijke en eenvoudige taal te gebruiken, met korte zinnen, om één instructie per keer voor te stellen en er zeker van te zijn dat deze ontvangen is, om tijd te geven om de boodschap te ontvangen, hem aan te moedigen en te motiveren, tegelijkertijd zijn gebaren en uitdrukkingen in de gaten te houden om geen angst of verwarring teweeg te brengen. Observeer de aandachtspanning van de persoon, hou oogcontact, hou rekening met afleidingen in de omgeving
Daarnaast zijn aanpassingen in de woning ook mogelijk:
 • Hou rekening met zichtbaarheid, verlichting en contrast; gebruik van hulpmiddelen zoals nachtlampjes of schakelaars die in het donker zichtbaar zijn, verlichting van specifieke ruimten (zoals deuren, kledingkasten); vermijd voorwerpen met te vage contouren
 • Hou rekening met obstakels en gevaarlijke voorwerpen op e grond, tapijten of bewegende voorwerpen op de vloer, gaten of lekken van vloeistof op oppervlakken moeten vermeden worden, scherpe randen aan oppervlakken moeten vermeden worden
 • Voorwerpen voor algemeen gebruik moeten gebruiksklaar zijn, zo dicht mogelijk bij elkaar worden gehouden, indien mogelijk moeten etiketten op kasten en andere voorwerpen worden aangebracht om herkenning te vergemakkelijken
 • Gebruik geschikt, comfortabel en slipvrij schoeisel
 • Vermijd blootstelling aan plotse en intense geluiden die mensen kunnen doen schrikken
 • zie ook Hulpmiddelen bij dementie

Ten slotte zou het gebruik van technologie zoals de Bed Sensory Carpet, die op het bed of de stoel van mensen met dementie kan worden geplaatst, een enorme hulp kunnen zijn. De monitor zal de zorgverlener waarschuwen wanneer de persoon opstaat of de stoel verlaat. Het kan bijdragen tot de veiligheid en autonomie van de persoon, die korte tijd alleen in een kamer kan blijven in veilige omstandigheden.
 

Attachments

 • 1661935142369.png
  1661935142369.png
  38.4 KB · Views: 0
Last edited:
Top