Vroegtijdige zorgplanning

Johan De Schepper

Referentiepersoon dementie
Staff member
Organisatie
Zorg Kortrijk
Inhoudsopgave
  1. Geavanceerde zorgplanning
Website van de casestudy
Trefwoorden
  1. Eind van het leven
  2. Dementiezorg
Advance Care Planning (ACP) of vroegtijdige zorgplanning (VZP) geeft mensen de mogelijkheid om hun toekomstige zorg en ondersteuning, inclusief medische behandeling, te plannen, terwijl ze daar de capaciteiten toe hebben’[1]. Het opmaken van een vroegtijdige zorgplanning is zeker relevant voor personen die het risico lopen hun mentale capaciteiten te verliezen (o.a. door een progressieve ziekte zoals dementie) of voor personen waarbij de mentale capaciteiten variëren in de tijd (o.a. bij psychische aandoeningen). Als volwassenenopleider heb je een taak om het belang van vroegtijdige zorgplanning te duiden.

De omschrijving van vroegtijdige zorgplanning heeft gedurende de laatste jaren een evolutie meegemaakt. Waar in het begin de nadruk werd gelegd op het levenseinde, met vooral aandacht voor de neergeschreven wilsbeschikkingen, is dit geëvolueerd naar een bredere interpretatie. Vroegtijdige zorgplanning behandelt het volledige zorgtraject waarbij de persoon (of wettelijk vertegenwoordiger) zijn/haar wensen, waarden en verwachtingen te kennen geeft, in afstemming met mantelzorgers en zorgverleners.[2]

Door de specifieke eigenheid (cognitieve achteruitgang) van dementie is het bespreekbaar stellen van vroegtijdige zorgplanning in een vroeg stadium aanbevolen. Het is geen verplichting voor de betrokkene en zijn naasten, niet iedereen wil nadenken over de toekomst.

Maar door vroegtijdige zorgplanning bespreekbaar te maken kunnen mantelzorgers, zorgverleners zich aanpassen aan de persoon en zijn wensen en is het gemakkelijker om, als de capaciteiten er niet meer zijn, beslissingen in het beste belang te nemen. ‘Hoe zou de persoon met dementie dit gewild hebben?’

Niet tegenstaande is het belangrijk om de stem van de persoon met dementie te blijven horen. Waarden, wensen en voorkeuren kunnen veranderen in de tijd. ‘Wat is de kwaliteit van leven op dit moment?’ Vroegtijdige zorgplanning en de actuele wil van de persoon met dementie ondersteunen elkaar. De actuele wil van de persoon kan verkregen worden door interactie met de persoon zelf en/of via observaties en overleg met belangrijke betrokkenen.

Vroegtijdige zorgplanning is een dynamisch, persoonlijk en inclusief proces gericht op kwaliteit van leven.

Er bestaan verschillende richtlijnen en methoden om het proces van vroegtijdige zorgplanning op te starten en te onderhouden.

Als goede praktijk halen we een voorbeeld uit België aan: “Voor ik het vergeet”. Dit is een applicatie en bijhorende methode ontwikkelt voor het voeren van gesprekken over vroegtijdige zorgplanning met personen met dementie.

Het project biedt de gebruiker een visie, methodiek en tool aan. Het is niet enkel een manier om het gesprek te voeren.

Voor meer informatie : op YouTube “ app voor ik het vergeet “ of de website “Voor ik het vergeet”

Ken je gelijkaardige hulpmiddelen, methoden of richtlijnen om gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning te voeren? Wat zijn volgens jou belangrijke aandachtspunten?[1] NICE Advance Care Planning
[2] Sociaal.net : Vroegtijdige zorgplanning bij dementie
 
Top