Възрастова дискриминация (ейджизъм) към хората с деменция

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije
Съдържание
  1. Ейджизъм, свързан с деменция
Ключови думи
  1. Ейджизъм и изображения
  2. Стереотипи
  3. Стереотипи и дискриминация
  4. Глобални кампании
Дали хората с деменция се сблъскват с възрастова дискриминация?

Обръщането на специално внимание на изображенията, които използваме, когато говорим за хора с деменция, е важно. Ако видите изображение на самотен възрастен човек или на стари сбръчкани ръце, това е визуален ейджизъм: негативни и стереотипни начини, по които са изобразени хората с деменция.

Все още има силно погрешно схващане, че деменцията засяга „само старите хора“, така че хората с деменция се представят като стари или остаряващи.

Примери за визуална възраст в медиите:

Източник: DailyMail Великобритания BBC

Източник: The New York Times Diabetes.si

Такива изображения налагат стереотипни вярвания относно физическите, социалните и психологическите способности на хората с деменция. Ейджизмът, свързан с деменцията, е когато гледаме на хората през призмата на тяхната физиологична възраст и медицинско състояние, а не на тях, като на хора с идентичност.

Ейджизмът може да се определи като стереотипи (как мислим), предразсъдъци (как се чувстваме) и дискриминация (как действаме), които насочваме към други хора въз основа на тяхната възраст. Ейджизмът се пресича с други недостатъци и стигми.

Възрастовите нагласи подкопават участието на хора с деменция в обществото. Те задълбочават своето изключване и социална невидимост и намаляват качеството на живот.

Обучителите на възрастни имат важна роля в справянето с ейджизма свързан с хората с деменция. Те могат да създадат стимул за учащите се да се присъединят към няколко глобални кампании за ейджизма и борбата със стигмата, свързана с деменцията, и да спомогнат за разпространението на осведомеността:
Дали хората с деменция се сблъскват с възрастова дискриминация?


Обръщали ли сте някога специално внимание на изображенията, които използвате във вашите учебни материали за деменцията? Като обучител на възрастни, виждали ли сте учебни материали за деменция, които използват образи на самотен възрастен човек, показващ отчаяние или образ на стари набръчкани ръце, държани от болногледач, а не от целия човек?

Такива и много други са широко разпространени примери за визуална възрастова дискриминация - обезличаващи, негативни и стереотипни начини, по които са изобразени хората с деменция. Тъй като все още съществува силно погрешното схващане, че деменцията е нормална част от стареенето и че „деменцията засяга само старите хора“, хората с деменция често се представят като стари или застаряващи.

Примери за визуална възраст в медиите:

Източник: DailyMail Великобритания BBC

Източник: The New York Times Diabetes.si

Използването на такива визуализации налага стереотипни вярвания и възгледи за физическите, социалните и психологическите способности на хората с деменция. Когато видите изображение на възрастен човек с деменция, седнал в инвалидна количка, изпъкват предполагаеми физически неспособности, като например: човекът е крехък, не може да направи нищо сам, зависим е от другите... Ако видите образ на стар човек с деменция, който седи сам с никого наоколо, това социално подчертава, че той вече не може да допринася за обществото, че не може да се ангажира социално, няма повече приятели. Също така такива образи засилват стереотипите, че деменцията психологически води до пасивност и примирение.

Ето за какво се отнася възрастовата дискриминация, свързана с деменцията, когато гледаме хората с деменция през призмата на тяхната физиологична възраст и медицинско състояние, а не през призмата на човека, неговата идентичност и лични характеристики..

Ейджизмът може да се определи като стереотипи (как мислим), предразсъдъци (как се чувстваме) и дискриминация (как действаме), които насочваме към други хора въз основа на тяхната възраст. Като такъв ейджизмът се пресича с други недостатъци и стигми. Хората с деменция вече са изправени пред стигмата, свързана със самата деменция, но последната може да бъде допълнена със стереотипи за възрастта, както е посочено по-горе.

Последиците от възрастовите нагласи на практика подкопават участието на хората с деменция в обществото и имат дискриминационно въздействие върху живота им, задълбочавайки тяхното изключване и социална невидимост. Изследванията също така показват, че негативните стереотипи за стареенето увеличават размера на тревожността в резултат на деменцията. Трябва да сме наясно, че подобни възрастови нагласи за деменция създават бариери и могат да попречат на ранното диагностициране и да намалят качеството на живот на хората с деменция.

Като обучители на възрастни вие играете решаваща роля в активното и проактивно добавяне на дискриминация, стигма и възрастови предразсъдъци, пред които са изправени хората с деменция. Вие сте движещата сила в променящите се възприятия и разкази за деменцията. И така, какво да правите? Създайте стимул за вашите обучаеми, да се присъедините към няколко глобални кампании за възрастова дискриминация и борба със стигмата, свързана с деменцията и спомогнете за разпространението на осведомеността:

Да поговорим за деменцията
Възраст през вековете: Глобална кампания за борба с ейджизма

За да стимулирате обучаемите да комуникират правилно и с хората с деменция, можете да се обърнете към MOOК „Бъдете свързани“: Модул 3 — Комуникация в ежедневието и в обществения живот с хора с деменция.

Обсъдете:
Имате ли някакви идеи как да се справите с възрастовата дискриминация, свързана с деменцията?
Знаете ли примери за положително рамкиране на деменция?
 
Top