Zmanjševanje stigme s pravilno rabo jezika in slikovnega gradiva

Dijana Lukić

Administrator
Staff member
Organizacija
OCMW Kortrijk (Belgija)
Vsebine
  1. Zmanjševanje stigme s pravilno rabo jezika in slik
Ključne besede
  1. stigma
Osebe z demenco so redno izpostavljene negativnim predsodkom in obravnavam. Temu pravimo stigma. Ko stigmo doživljamo znova in znova, začnemo vanjo verjeti tudi sami. Kako je demenca prikazana v medijih in družbi, lahko vpliva na samopodobo oseb z demenco, jih dodatno izolira, vpliva pa tudi na njihove družinske oskrbovalce.

Ta krog lahko prekinemo s širjenjem znanja o demenci, dajanjem glasu osebam z demenco ter uporabo slik in besed, ki so bolj usklajene z realnostjo. Raba jezika in podobe morajo biti spoštljive, vključujoče in nestigmatizirajoče. Kot pogosto uporabljen primer, a zelo pomemben, je ta, da ne govorimo več o »dementnih ljudeh«, temveč pravilneje o osebah z demenco. Osebe z demenco so v prvi vrsti posamezniki s svojo življenjsko zgodovino, osebnostjo, socialnimi stiki, ... . Stanje demence bo imelo vpliv na življenje posameznika, vendar ni to odločilen vidik njihovega življenja. Društvo za Alzheimerjevo bolezen je objavilo smernice o pozitivni rabi jezika pri demenci.

Drug primer zadeva vizualizacijo oseb z demenco. Belgijska spletna stran "vergeet dementie, onthou mens" ponuja prosto dostopno slikovno bazo, kjer lahko najdete primerne fotografije oseb z demenco in o demenci, ki se lahko prosto uporabljajo v publikacijah. Namen je vplivati na podobo življenja z demenco.

gesprek_1.jpg rkd_spel_1.png

Skupaj lahko naredimo nekaj glede stigme. Če poznate primere ali imate izkušnje, kako so vam pristopili na napačen način, jih prosimo delite z nami.

Stigma je, ko nekdo na vas gleda negativno, ker imate drugačno karakteristiko ali osebnostno lastnost, ki vas zaznamuje ali ki jo družba predpisuje kot nesprejemljivo (negativni stereotipi). Na žalost so osebe s težavami v duševnem zdravju pogosto soočene s takšnimi negativnimi odnosi in prepričanji.

Kot izobraževalec odraslih lahko pripomorete zmanjšati stigmo, povezano z demenco. V nadaljevanju je opisano, kako prepoznati stigmo in kako jo nasloviti. Veliko je primerov, o katerih lahko skupaj razmislimo in razpravljamo.

Osebe, ki živijo z demenco in osebe, ki podpirajo nekoga z demenco, so pogosto stigmatizirane. Stigmo povzroča strah ter pomanjkanje vedenja in razumevanja bolezni.[1] Način, kako se demenca pojavlja v družbi in kako govorimo o demenci (raba jezika), vpliva na naše dojemanje demence. Splošna podoba demence je negativna in se osredotoča predvsem na zadnjo fazo demence.[2]

Zato besede, ki jih uporabljamo, vplivajo na to, kako gledamo na osebe z demenco in kako so obravnavane v skupnosti. Ima pa tudi neposreden vpliv nanje, saj vpliva na njihovo samozavest, razpoloženje in občutke sreče ali depresije. Besede z negativnim prizvokom lahko močno zaznamujejo osebo z demenco in njene oskrbovalce.[3] Na ta način lahko osebe z demenco dobijo občutek, da niso vredni, da so v breme družbi. To vpliva tudi na neformalne oskrbovalce, ki svojo zgodbo vse manj delijo z drugimi. Na ta način se izoliranost oseb z demenco in njihovih neformalnih oskrbovalcev samo še povečuje.[4]

Humanitarni delavci imajo pomembno vlogo pri prekinitvi tega začaranega kroga. S povečevanjem znanja o demenci, dajanjem glasu osebam z demenco in pravilno rabo izrazoslovja o demenci lahko zmanjšamo to stigmo in osebam z demenco ter njihovim oskrbovalcem damo občutek, da pripadajo družbi in da se njihove izkušnje jemljejo resno.

Spletni tečaj MYH4D MOOC želi povečati zdravstveno pismenost o demenci. Kako povečati samostojnost oseb z demenco, jim dati glas, pišemo v drugem prispevku. V tem se želimo osredotočiti predvsem na rabo jezika in slikovnih podob, ki se ustvarijo v medijih. Za izrazoslovje lahko rečemo, da to mora biti natančno, spoštljivo, vključujoče, opolnomočujoče, nestigmatizirajoče[5]. Podoba v medijih naj bo raznolika s poudarkom na možnostih, ki jih imajo osebe z demenco.

Kot pogosto uporabljen primer, a zelo pomemben, je, da ne govorimo več o »dementnih ljudeh«, temveč pravilneje o osebah z demenco. Osebe z demenco so v prvi vrsti posamezniki s svojo življenjsko zgodovino, osebnostjo, socialnimi stiki, ... Stanje demence bo imelo vpliv na življenje posameznika, vendar ni to odločilni vidik njihovega življenja. Društvo za Alzheimerjevo bolezen je objavilo smernice o pozitivni rabi jezika pri demenci.

Drug primer zadeva vizualizacijo oseb z demenco. Belgijska spletna stran "vergeet dementie, onthou mens" ponuja prosto dostopno slikovno bazo, kjer lahko najdete primerne fotografije oseb z demenco in o demenci, ki se lahko prosto uporabljajo v publikacijah. Namen je vplivati na podobo življenja z demenco.

gesprek_1.jpg rkd_spel_1.png

Želeli bi spoznati več primerov dobrih praks zmanjševanja stigme o demenci, za kar potrebujemo vaše sodelovanje.
Poznate kakšen primer ustrezne rabe jezika in slik, fotografij o demenci?


[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6453665/
[2] https://onthoumens.be/sites/default/files/u16/communicatieadvies_kbs.pdf
[3] https://www.dementia.org.au/sites/default/files/resources/dementia-language-guidelines.pdf
[4] https://onthoumens.be/sites/default/files/u16/communicatieadvies_kbs.pdf
[5] https://www.dementia.org.au/resources/dementia-language-guidelines
 
Last edited:
Top