Het overheersende beeld van dementie kaderen en herkaderen (framing en reframing)

Johan De Schepper

Referentiepersoon dementie
Staff member
Trefwoorden
  1. Inlijsten en opnieuw inlijsten
Inhoudsopgave
  1. Het gemeenschappelijke beeld van dementie inlijsten en herkaderen
Dementie wordt in de media op verschillende manieren in beeld gebracht. Afhankelijk van de boodschap die gebracht wil worden.

Als volwassenenopvoeder kun je op een eenvoudige manier overbrengen wat frames en counterframes zijn. In het kader van dementie ken je de verschillende kaders en kun je voorbeelden ontleden.

Framing is een overtuigingstechniek in communicatie waarbij beelden en woorden zodanig worden gekozen dat ze impliciet bepaalde aspecten van wat er wordt beschreven benadrukken. .Door een frame of denkkader te gebruiken, beïnvloeden we de manier waarop anderen naar de werkelijkheid kijken. [1]


1661353782523.png
Met framing creëer je een associatie met de boodschap die deze versterkt. Framing wordt veel gebruikt in de reclame.
Door het product op een bepaalde manier onder de aandacht te brengen, probeert men mensen te overtuigen om dat product te kopen. Een bekend voorbeeld is dat van een pot yoghurt waarbij in één pot staat dat het 20% vet bevat, terwijl in een identiek potje staat dat het 80% vetvrij is. Hoe zou dit uw keuze beïnvloeden?

Maar ook in de politiek en de media is framing voortdurend aanwezig.

1661353950780.png

Counterframes zijn nauw verwant aan frames. Door een tegenkader aan te bieden, geef je de gebeurtenis of de manier waarop iets wordt gepresenteerd een andere betekenis. Een voorbeeld kan zijn hoe we tijdens de covidcrisis naar zelfisolatie keken. Vanuit een negatieve blik (bijv. ik zit thuis vast) wordt dit omgezet in iets positievers (bijv. Ik ben veilig thuis)


Ook in het kader van dementie gebruiken we verschillende frames. Deze frames kunnen veranderen afhankelijk van de boodschap die we willen overbrengen.

Professor Van Gorp en de heer Vercruysse deden onderzoek naar de overheersende kaders over dementie in de media. Ze zochten ook naar tegenframes. Deze contraframes sluiten meer aan bij de werkelijkheid en maken de persoon achter de aandoening weer zichtbaar.[2]

He onderscheidde 6 frames met 6 counterframes eraan bevestigd.

FramesCounterframes
1A Dualisme van lichaam en geest1B Eenheid van lichaam en geest
2 De indringer3 De vreemde reisgenoot
4Een geloof in de wetenschap4B Natuurlijk verouderingsproces
5 De angst voor de dood en degeneratie6 Carpe diem
7A Omgekeerde rollen7B Ieder op zijn beurt
8A Geen 'quit pro quo'8B De goede moeder


Een voorbeeld over De Indringer versus De Vreemde Reisgenoot.

"Als alternatief voor de dreigende personificatie van dementie, de vijand die koste wat het kost bestreden moet worden, is er een visie op dementie als 'iemand' die men moet leren accepteren (coping). [...] Cruciaal is dat de persoon leert omgaan met deze externe reisgenoot, de metgezel niet als een last ervaart en vooral de controle over zijn eigen leven behoudt. Het is niet de metgezel die bepaalt wat er gebeurt."[3]

Voor elk van deze frames vindt u meer uitleg in het artikel van Van Gorp/ Vercruysse : Framing en reframen: anders communiceren over dementie[4]

Bekijk de volgende videoboodschap en bepaal samen welk frame wordt gebruikt.


Kent u nog andere voorbeelden van het framen en het reframen van dementie? Bedankt om dit te delen met ons.[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Frami...raam is een,een mening daarover te propageren.
[2] https://onthoumens.be/sites/default...ter-frames_giving_meaning_to_dementia_ssm.pdf
[3] http://onthoumens.be/beeldvorming-dementie/onderzoek/de-vijandige-indringer-of-de-vreemde-reisgezel
[4] https://onthoumens.be/sites/default...ter-frames_giving_meaning_to_dementia_ssm.pdf
 
Top