Изпълнителни функции

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
A.S.L.TO3
Съдържание
  1. Свободно време
Ключови думи
  1. Изпълнителни функции
  2. Социални и емоционални умения
Интелигентността на фронталните лобове!


Изпълнителните функции позволяват когнитивни умения на по-високо ниво, типични за човешкия интелект, благодарение на фронталните лобове. Това е частта от мозъка, разположена точно зад челото ни. Изпълнителните функции са много ценни за ежедневието, като правят възможни действия, които изискват интелигентност.

Терминът „изпълнителни функции“ се отнася до способността да регулираме поведенческата си реакция към околната среда. Те дават възможност на хората да правят планове, да организират действия и време, да решават проблеми, да вземат решения, да намират решения въз основа на обратна връзка и грешки, да останат фокусирани чрез игнориране на външни стимули и накрая да организират социално и емоционално поведение.

Начин за обучение на изпълнителни функции е добре познатата настолна игра, наречена „Mastermind“. Играта има за цел да разбие тайния код, използвайки дедуктивни разсъждения.


1668166875053.png

1668166842583.png
А вие как тренирате изпълнителните си функции?

Обсъдете го с членовете на общността.​

Интелигентността на фронталните лобове!

Изпълнителните функции позволяват когнитивни умения от по-високо ниво, типични за човешкия интелект, благодарение на фронталните лобове. Това са части от мозъка, разположени точно зад челото ни. Фронталните лобове са последната област на мозъка, която напълно се развива (по време на юношеската възраст) и се появява в еволюционната история; те са много ценни за ежедневието, като правят възможни действия, които изискват интелигентност.

Какво представляват изпълнителните функции?

Терминът „изпълнителен“ се отнася до способността да регулираме поведенческата си реакция към околната среда. Всъщност изпълнителните функции контролират и координират други когнитивни способности и поведение. Те ви позволяват да изберете действия, подходящи за контекста и да постигнете целите си. Те дават възможност на хората да правят планове, да организират действия и време, да решават проблеми, да вземат решения, да намират решения въз основа на обратна връзка и грешки, да останат фокусирани върху външни стимули и накрая да организират социално и емоционално поведение. Изпълнителните функции включват и работна памет, която е способността да съхранява някаква информация за кратък период от време, за да се обработва, например при броене наум.

Защо са толкова важни в ежедневието?

Освен осъзнаването, мозъкът ни изпълнява множество предварително планирани стъпки, които ни позволяват да извършваме ежедневни дейности. Фронталните лобове се използват в ежедневни задачи, като планиране на ежедневни дейности, организиране на маршрут от един магазин до друг, обличане. Те се използват и за гъвкаво изменение на плановете и адаптиране на поведението към нови условия, когато възникнат неочаквани събития. Нарушаването на изпълнителните функции включва трудности при организирането, изготвянето на планове или започването и завършването на дадена задача. Това затруднява комуникацията, особено вербалната плавност, и може да доведе до неподходящо социално поведение. Понякога могат да се наблюдават промени в настроението или промени в поведението и личността.

Проучванията показват, че физическата активност може да подобри изпълнителните функции и невронната ефективност (вижте раздела „Физическа активност на открито“).

Тук ще бъдат представени някои приложения и игри, които използват изпълнителни функции!

1668167302296.png

1668167246428.png
Препоръка
Никой не знае по-добре от вас кое време и ниво на игра е идеално за вас, така че не забравяйте да спрете, преди членът на вашето семейство да изпита или усети умора или скука! Играта е време за удоволствие, посветено на умствено обучение, докато се чувствате добре и комфортно.1668167143397.png
Референции

Diamond A. Executive functions. Annu Rev Psychol. 2013;64:135-68. doi: 10.1146/annurev-psych-113011-143750. Epub 2012 Sep 27. PMID: 23020641; PMCID: PMC4084861.
 

Attachments

  • 1668167090363.png
    1668167090363.png
    3.4 KB · Views: 0
Top