Намаляване на стигмата чрез езика и картините

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
OCMW Kortrijk
Съдържание
  1. Намаляване на стигмата чрез език и изображения
Ключови думи
  1. Стигма
  2. Рамкиране и прерамкиране
Хората с деменция редовно изпитват негативно отношение към тях. Ние наричаме това стигма. Когато преживяваме тази стигма отново и отново, вие сами започвате да вярвате в нея. Обществото може да повлияе на начина на представянето на деменцията в медиите. Това може допълнително да изолира хората с деменция, както и техните семейства, които се грижат за тях.

Можем да прекъснем този цикъл, като разпространяваме знания за деменцията, даваме глас на хората с деменция и използваме образи и думи, които са в по-голяма степен в унисон с реалността. Езикът и изображенията следва да бъдат уважителни, приобщаващи и нестигматизиращи. Като широко използван пример, но важен, вече не говорим за дементни хора, а за хора живеещи с деменция. Хората с деменция са на първо място личности със собствена житейска история, личност, социални контакти, ... . Състоянието на деменция ще окаже влияние, но не е определящият аспект на живота им. Организацията Алцхаймер общество публикува насоки за положителната употреба на езика при деменция. Положително езиково ръководство.

Друг пример е визуализацията на хора с деменция. Белгийската уебстраница „vergeet dementie, onthou mens“ предостави на разположение банка с изображения. Изображения за деменция или на хората с деменция могат свободно да се използват в публикациите. Целта е да се повлияе на образа на живота с деменция. Beelden van personen се срещна с dementie | onthou Mens.

Заедно можем да направим нещо за стигмата. Ако имате примери или опит за това как към вас са подходили по грешен начин, моля, споделете ги с нас.
Намаляване на стигмата свързана с деменцията чрез фокусиране върху езика и преобладаващия образ на деменцията

Стигмата е, когато някой гледа на вас по негативен начин, защото имате отличителна характеристика или лична черта, за която се смята, че е недостатък (отрицателен стереотип). За съжаление, негативните нагласи и вярвания към хората с психични проблеми са често срещани. Като обучител за възрастни можете да помогнете за намаляване на стигмата, свързана с деменцията. Признаването на стигмата и начините, по които тя може да бъде намалена, са разгледани по-долу. Има много примери за размисъл и обсъждане.

Хората, които живеят с деменция и хората, които подкрепят някого с деменция, често са стигматизирани. Стигмата е причинена от страх и липса на осъзнаване и разбиране за болестта[1].Начинът, по който деменцията влиза в картината в обществото и как използваме езика за деменция, влияе върху нашето възприятие за деменция. Общият образ на деменцията е отрицателен и се фокусира главно върху последната фаза на деменцията.[2] Думите, които използваме за това, оказват влияние върху начина, по който хората с деменция се разглеждат и лекуват в общността. Той също така има пряко въздействие върху хората с деменция. Това може да повлияе на тяхното самочувствие, настроение и чувство на щастие или депресия. Думите с отрицателна конотация могат да оставят дълбоко въздействие върху човека с деменция и неговите болногледачи.[3]

По този начин, като по подразбиране, хората с деменция могат да получат усещането, че не са ценни, че са бреме за обществото. Това също оказва влияние върху неформалните болногледачи, които правят историята си известна все по-малко. По този начин изолацията на хората с деменция и техните неформални болногледачи се увеличава още повече.[4] Хуманитарните работници играят важна роля за разбиването на този порочен кръг. Чрез увеличаване на знанията за деменцията, чрез даване на глас на хората с деменция и като говорим за деменция по различен начин, можем да намалим тази стигма и да дадем на хората с деменция и на техните болногледачи чувството, че принадлежат към обществото и че техните преживявания се приемат сериозно.

MOOК по проекта „Да раздвижим ръце в полза на хората с деменция“ има за цел да повиши знанията за деменцията. Даването на глас на хората с деменция е подчертано във втората част на тази общност на практикуващи.

Тук най-вече искаме да се съсредоточим върху използването на езика и образа, създаден в медиите. За езика, можем да кажем, той трябва да бъде: точен, уважителен, приобщаващ, овластяващ, нестигматизиращ.[5] Образът в медиите трябва да бъде основан на мнообразието в света с акцент върху възможностите, които хората с деменция имат.

Като широко използван пример, но важен, вече не говорим за дементни хора, а за хора живеещи с деменция. Хората с деменция са на първо място личности със собствена житейска история, личност, социални контакти ... . Състоянието на деменция оказва влияние, но не е определящият аспект на живота им. Организацията Алцхаймер общество публикува насоки за положителната употреба на езика при деменция. Положително езиково ръководство.

Друг пример е визуализацията на хора с деменция. Белгийската уебстраница „vergeet dementie, onthou mens“ предостави на разположение банка с изображения. Изображения за деменция или хора с деменция могат свободно да се използват в публикациите. Целта е да се повлияе на образа на живот с деменция. Beelden van personen се срещна с dementie | onthou Mens

В тази общност бихме искали да споделим примери, добри практики за намаляване на стигмата върху деменцията чрез език и изображения. За това се нуждаем от вашето съдействие![1]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6453665/
[2]https://onthoumens.be/sites/default/files/u16/communicatieadvies_kbs.pdf
[3]https://www.dementia.org.au/sites/default/files/resources/dementia-language-guidelines.pdf
[4]https://onthoumens.be/sites/default/files/u16/communicatieadvies_kbs.pdf
[5]https://www.dementia.org.au/resources/dementia-language-guidelines
 
Last edited:
Top