Променен индекс на тревожност на болногледача (CSI)

compassion.alz

Administrator
Staff member
Организация
ZDUS - Zveza društev upokojencev Slovenije
Уеб сайт
Съдържание
  1. добри практики на преподаване в общността
Ключови думи
  1. прегаряне и болногледачи
  2. стратегии за преподаване
  3. Здравна грамотност
Как да започнем ангажиращо и смислено обучение в областта на деменцията

„Никога не започвам семинара си с това кои са 10-те ранни признака на деменция, тъй като половината от учащите ще напуснат веднага.“

L.B. (Словения), обучител на възрастни относно преподаването за деменция в общността

Повишаването на здравната грамотност има силата да доведе до промени в общностите. Ако зададете въпрос кои хора трябва да знаят повече за деменцията в общността, отговорът ще бъде полицията, пощенският служител, продавачите на храни, кафенетата, съседите и т.н.!

Преподаването за деменция трябва да се извършва в неформални учебни заведения, в обществени пространства и трябва да се извършва от обучители на възрастни, които имат разбиране за деменцията, което надхвърля чисто медицинския аспект.

Тъй като имаме различни видове учащи се и техните нужди, преподаването трябва да бъде отворено, привлекателно и приобщаващо.

„Обучавам за деменцията в малките квартали на общността. Ако трима души дойдат на обучението ми, имаме проста дискусия, но ако 10 души се появят, тогава подготвям различна структура..." (L.B., обучител на възрастни)

Преподаването на деменция не трябва да идва от теоретични знания. То трябва да идва от опита на хора с деменция и техните болногледачи. Има инструменти, които могат да се използват като отправна точка за групови обсъждания.

Ето един пример, ако обучаемите се грижат за хора с деменция:

Чували ли сте за Променен индекс на тревожност на болногледача (CSI)? Това е лесен за използване инструмент за ранно откриване на прегаряне (burnout) сред болногледачите. Той се състои от 13 въпроса, фокусирани върху финансовите, физическите, психологическите, социалните и личните аспекти на предоставянето на грижи за хора с деменция

Как да започнем ангажиращо и смислено обучение в областта на деменцията

„Никога не започвам семинара си с това кои са 10-те ранни признака на деменция, тъй като половината от учащите ще напуснат веднага.“

L.B. (Словения), обучител на възрастни относно преподаването за деменция в общността

Важността на информацията и знанието относно деменцията в общностите могат да бъдат показани чрез различни примери. Когато отправите въпрос кои хора трябва да знаят повече за деменцията в общността, най-често срещан отговор ще бъде, че това е полицията, пощенският служител, продавачът на храна, кафенетата, нашите съседи и т.н. Въпреки че има няколко налични лекции и семинари, свързани с деменцията, те се провеждат предимно от здравни специалисти или са насочени най-вече към доставчиците на здравни услуги. Налице е все по-голяма нужда от такова образование, което да бъде достъпно в рамките на неформалното обучение в общностите (общностните пространства) и най-важното е, че те трябва да бъдат направени от обучители за възрастни, които имат разбиране за деменцията, което надхвърля чисто медицинския аспект на състоянието.

Обучението за деменцията не трябва да бъде запазено само за хората, живеещи с деменция, техните болногледачи и медицинския персонал, то трябва да бъде разпространено сред всички трудещи се във всяка сфера на работа. Ако наистина искаме да се справим със стигмата и предразсъдъците и да изградим приобщаващи общности, повишената здравна грамотност има силата да доведе до промени в общностите.

Образованието трябва да бъде разширено, за да обхване и други местни услуги, за които обикновено смятаме, че те нямат нищо общо с деменцията.
Л.Б.(Словения), обучител на възрастни

Също така, преподаването за деменция не трябва да следва специална предварително зададена структура. Като се имат предвид различните видове учащи се и техните нужди, преподаването следва да бъде отворено, приканващо и приобщаващо, с възможности за учащите се да споделят своя опит в областта на деменцията.

„Обучавам за деменцията в малките квартали на общността. Ако трима души дойдат на обучението ми, имаме проста дискусия, но ако 10 души се появят, тогава подготвям различна структура... адаптирам се към нуждите на учащите. Не всеки човек се нуждае от едно и също." (Л.Б., обучител на възрастни)

И така, как да структурирате преподаването си? Не теоретично, а от опита на обучаемите. Има инструменти, които можете да търсите като изходни точки за групови дебати.

Ето един пример, ако обучаемите се грижат за хора с деменция:

Чували ли сте за Променен индекс на тревожност на болногледача (CSI)? Разработена от Advancing Care Excellence за пациенти и болногледачи на лица с болестта на Алцхаймер, това е една от стратегиите за преподаване за заболяването, които обучителите на възрастни могат да намерят за полезна. Това е полезен инструмент, който може да използвате за ранно откриване на прегаряне (burnout) сред болногледачите, които посещават обучението ви. Той е лесен за използване и се състои от 13 въпроса, фокусирани върху финансовите, физическите, психологическите, социалните и личните аспекти на предоставянето на грижи. Въпросите могат да бъдат подготвени интерактивно и като изходни точки за обсъждане на грижата за деменцията.

Обсъдете:
Провеждали ли сте семинар или обучение за деменция?
Споделе опита си?
 
Top