Taal

Johan De Schepper

Referentiepersoon dementie
Staff member
Organisatie
A.S.L. TO3
Inhoudsopgave
  1. Spellen
  2. Vrije tijd
Trefwoorden
  1. Taal
Een goede communicatie maakt het gemakkelijker om om aan de behoeften van de persoon met dementie te voldoen![1]

Taal is een proces dat een persoon in staat stelt gedachten, ideeën en emoties uit te drukken en een boodschap te begrijpen. Dit door middel van gesproken klanken, spraak, schrift of gebaren.

Als u een persoon met dementie bent, weet u dat het soms moeilijk kan worden om de woorden te vinden, soms kunt u de betekenis van woorden of de draad van het gesprek verliezen. Dit kan u verdrietig maken. Het kan negatieve gevolgen hebben voor uw sociale leven met een grote impact op uw welzijn en levenskwaliteit. De inspanning en de angst die het gevolg zijn van de moeilijkheid om woorden te vinden, kunnen ertoe leiden dat u zwijgt en het spreken vermijdt. In dergelijke gevallen moet u niet aandringen: leid uzelf even af, kijk uit het raam, laat de spanning van het moment los. U zult verbaasd zijn hoe uw hersenen in andere omstandigheden beter kunnen reageren.

Een manier om je taalvaardigheden te trainen is het bekende bordspel "Scrabble". Het spel is gericht op het vormen van in elkaar grijpende woorden op het spelbord in een kruiswoordpuzzel.

En jij, hoe train je je taalvaardigheden? Bespreek het met de leden van je gemeenschap.

Taal is een proces dat een mens in staat stelt gedachten en ideeën uit te drukken en een boodschap te begrijpen, door middel van gesproken klanken, spraak, schrift of gebaren.
Taal heeft een expressieve functie, gericht op het overbrengen van informatie of inhoud. Daarnaast heeft taal ook een relationele functie: wanneer we spreken brengen we ook onze stemming en onze emoties
over. Als we bijvoorbeeld rustig zijn, zullen we een kalme en uitnodigende toon gebruiken; als we boos zijn, zullen we onze stem verheffen. Door aandacht te schenken aan de taal van onze gesprekspartner kunnen we aspecten waarnemen over hoe hij/zij zich voelt en wat het effect van onze woorden op hem/haar hebben.


Hoe verandert taal bij een persoon met dementie?

Mensen met dementie verliezen het vermogen om een reeks klanken en woorden (gesproken of geschreven) om te zetten in een boodschap van betekenis, en om de informatie van een boodschap te begrijpen. De taalverandering wordt afasie genoemd en gaat gepaard met moeilijkheden bij het vinden van woorden en bij het opbouwen van zinnen. Verbale communicatie kan moeilijk en vermoeiend worden. Mensen met dementie hebben meer tijd nodig om woorden terug te vinden, gefocust te blijven op het gesprek en hebben soms een beperktere woordenschat. Dit kan ertoe leiden dat het moeilijk wordt om te communiceren en betrokken te blijven bij het sociale leven.

Negatieve gevolgen zullen een grote impact hebben op het welzijn en de levenskwaliteit.


Onthou dat ...

Als u in gesprek bent met mensen die misschien taalproblemen hebben, is het belangrijk om te letten op non-verbale signalen, zoals de toon en de snelheid waarmee ze spreken. Vergeet niet dat deze aspecten van het gesprek zelfs door mensen met dementie nog steeds begrepen en geuit worden!
Minder gebruikte woorden gaan meestal het eerst verloren, dus gebruik courante en alledaagse uitdrukkingen. Vergeet niet dat als iemand meer dan één taal spreekt, hij/zij zich de eerste taal die hij als kind leerde beter zal herinneren.
Apps

1661870790843.png
In deze app zijn er verschillende soorten spelletjes die het gebruik van taal stimuleren : bijvoorbeeld het kiezen van de juiste grammatica-optie, het vinden van synoniemen en antoniemen, het identificeren van woorden, het plaatsen van letters om woorden of gezegden te maken, het associëren van definities met het juiste woord. Er zijn progressieve niveaus van moeilijkheden aanwezig. (iOS en Android)Tafelspelletjes

1661927968168.png
Scrabble: dit is het klassieke woordspel, waarbij je woorden moet maken met behulp van de letters die je aan het begin van het spel hebt en ze kruisen met de letters die al in het spel aanwezig zijn op het bord. Je stimuleert het gebruik en het vinden van woorden.1661870831380.png
Taboe: Het doel is om mensen het woord op de kaarten te laten raden. In de originele versie van het spel kunnen sommige woorden op de kaart niet worden gebruikt, maar het spel kan worden vereenvoudigd door die woorden als hints te gebruiken om ze te laten raden. Expressie- en beschrijvingsvaardigheden, zinsformulering en keuze van synoniemen worden gestimuleerd; of wanneer je de speler bent die het woord raadt, train je woordvinding, te beginnen met het luisteren naar de beschrijving.


Aanbeveling

Niemand weet beter dan jij welk tijdstip en niveau van spelen optimaal is voor jou. Vergeet dus niet om te stoppen als je vermoeidheid, verveling of frustratie voelt. Spelen is een moment van plezier, waarin je aan je taal kunt werken terwijl je je goed en comfortabel voel
 
Last edited:
Top